Автори / източници
Венелин Терзиев

Намерени 5 документа
подредени по дата на публикуване

Модул "Заетост на младежите с висше образование в публичната администрация", проект "Повишаване на пригодността за заетост и насърчаване на предприемачеството на младежите"
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венелин Терзиев
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

Национална програма "Помощ за пенсиониране"
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венелин Терзиев
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

Национална програма "Помощ за пенсиониране"
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венелин Терзиев
Обнародван/Публикуван на: 2002-12-01

Коментар на Националната програма “От социални помощи към осигуряване на заетост”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венелин Терзиев
Обнародван/Публикуван на: 2002-11-01

Национална програма "От социални помощи към осигуряване на заетост"
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венелин Терзиев
Обнародван/Публикуван на: 2002-11-01