Автори / източници
Георги Саракинов, д-р

Намерени 49 документа
подредени по дата на публикуване

Понятието използване на произведение (изпълнение, запис, програма) в контекста на авторското право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Саракинов
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-28

Допълнения в авторскоправното законодателство, целящи да улеснят достъпа на лица със зрителни увреждания до печатни материали
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Саракинов
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-21

Кой може да основе и регистрира у нас независимо дружество за управление на авторски и сродни на тях права, и как следва да функционира то
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Саракинов
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-28

Колективното управление на авторски и сродни на тях права в България след последните изменения и допълнения в Закона за авторското право и сродните му права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Саракинов
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-27

Нов европейски регламент, уреждащ презграничната преносимост на услугите, свързани с предаване на съдържание чрез интернет
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Саракинов
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-28

Още за процедурата по опозиция от притежатели на нерегистрирана марка срещу заявка за регистрацията й от друго лице
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Саракинов
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-30

Особени правила при използване на някои произведения и звукозаписи, считани за „осиротели“
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Саракинов
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-31

Законови презумпции в договорите между автори или артисти-изпълнители и ползватели
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Саракинов
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-30

Oтносно авторските права на архитектите-проектанти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Саракинов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Mногоезичен справочник на основните термини, свързани със закрилата на интелектуалната собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Саракинов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Последните изменения и допълнения в Закона за авторското право и сродните му права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Саракинов
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

Съдебните решения и определения в контекста на авторското право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Саракинов
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-26

Договори между авторите на музикални произведения и техните издатели
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Саракинов
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

Измененията в правния режим на колективното управление на авторските и сродните на тях права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Саракинов
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-30

Договорите за издаване на литературни произведения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Саракинов
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-25

Възможности за законно използване на чужди произведения във вид, различен от оригиналния
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Саракинов
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

Основни бизнес-модели и практики, свързани с търговското използване на музика в България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Саракинов
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-29

Авторскоправни отношения между автори на мемоари и лица, които са им оказали помощ с литературна обработка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Саракинов
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-01

От кого, как и какви авторски и сродни на тях права се управляват в България чрез организации за колективно управление
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Саракинов
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-31

Авторското право при преработки на литературни произведения в драматични или в сценарии за филми
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Саракинов
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-29

Авторскоправни проблеми при използване на музика в хотелите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Саракинов
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

Кой носи отговорност при нарушаване на авторски и сродни на тях права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Саракинов
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

Гранични мерки срещу нарушения на интелектуалната собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Саракинов
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-27

Има ли авторско право върху официални документи?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Саракинов
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

Най-важните промени в Закона за авторското право и сродните му права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Саракинов
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

Най-важното в последните изменения и допълнения на Закона за авторското право и сродните му права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Саракинов
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-31

Най-важното от новия Закон за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Саракинов
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

Авторскоправен режим на произведенията, създадени в рамките на трудово правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Саракинов
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-27

Авторскоправен режим на произведенията, създадени по поръчка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Саракинов
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

Дейността на организациите за колективно управление на авторски и сродни на тях права в контекста на Закона за защита на конкуренцията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Саракинов
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

Допустимо от закона цитиране в телевизионни програми
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Саракинов
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

Правна закрила на географските означения в България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Саракинов
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

Правни въпроси, свързани с функционирането на организациите за колективно управление на авторски права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Саракинов
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-19

Последните изменения и допълнения в закона за авторското право и сродните му права, които ще влязат в сила от 1 януари 2003 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Саракинов
Обнародван/Публикуван на: 2002-11-01

Отговорности на българските кабелни оператори по Закона за авторското право и сродните му права при препредаването на чужди телевизионни програми
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Саракинов
Обнародван/Публикуван на: 2002-08-01

В какви случаи и по какъв начин се поставя знакът за авторско право © върху печатните издания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Саракинов
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

Облагане на авторско възнаграждение на чуждестранно лице
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Саракинов
Обнародван/Публикуван на: 2001-03-01

Нови законоположения при авторското право върху филмите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Саракинов
Обнародван/Публикуван на: 2001-01-01

Авторско право върху проекти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Саракинов
Обнародван/Публикуван на: 2000-10-01

Речниците като обект на авторскоправна защите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Саракинов
Обнародван/Публикуван на: 2000-09-01

Изменения и допълнения в Закона за авторското право и сродните му права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Саракинов
Обнародван/Публикуван на: 2000-04-01

Правна закрила на наименованията на артистични групи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Саракинов
Обнародван/Публикуван на: 2000-03-01

Авторскоправни проблеми при преработването на чужди произведения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Саракинов
Обнародван/Публикуван на: 1999-11-01

Някои общи правила за установяване обекта на авторскоправна закрила в България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Саракинов
Обнародван/Публикуван на: 1999-04-01

Възникване на субективното авторско право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Саракинов
Обнародван/Публикуван на: 1998-11-01

В какви сл-и може да се изп. нечие произв. на лит., изк. и науката без разр. на носителя на авт.прав
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Саракинов
Обнародван/Публикуван на: 1998-08-01

Договори за публично представяне
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Саракинов
Обнародван/Публикуван на: 1998-04-01

Искове за нарушаване на патентни права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Саракинов
Обнародван/Публикуван на: 1998-03-01

Типовите форми на договори като обект на правна закрила
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Саракинов
Обнародван/Публикуван на: 1998-01-01