Автори / източници
Елена Георгиева

Намерени 11 документа
подредени по дата на публикуване

Процедура по издаване на разрешение за строеж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2002-12-01

Особености на продажбата на общински жилища
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2002-09-01

Повишаването в ранг е свързано с атестирането на държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2002-09-01

Особености на продажбата на общински жилища
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2002-08-01

Неполучена служебна книжка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2002-08-01

Преместване на държавен служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2002-07-01

Деактуване на имоти ­ държавна и общинска собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2002-06-01

Право на почивка по ЗДСЛ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2002-06-01

Правен режим на етажната собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Попов
Обнародван/Публикуван на: 2002-05-01

Възникване и прекратяване на служебното правоотношение по чл. 12 ЗДСЛ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2002-05-01

Актуване на имоти ­ държавна и общинска собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Попов
Обнародван/Публикуван на: 2002-04-01