Автори / източници
Нина Манолова

Намерени 15 документа
подредени по дата на публикуване

Размер на обещетението по чл. 220, ал. 3 от Кодекса на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нина Манолова
Обнародван/Публикуван на: 2000-04-01

Отговорност на работодателя за вреди от професионално заболяване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нина Манолова
Обнародван/Публикуван на: 1999-12-01

Заплащане на превозни разноски на работниците и служителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нина Манолова
Обнародван/Публикуван на: 1999-11-01

Относно приложението на чл. 123 и чл. 328, ал. 1, т. 1 от КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нина Манолова
Обнародван/Публикуван на: 1999-08-01

Възстановяване на работа по чл. 345 КТ. Временната нетрудоспособност и срокът по чл. 345 КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нина Манолова
Обнародван/Публикуван на: 1999-08-01

Трудов стаж и обезщетения по граждански договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нина Манолова
Обнародван/Публикуван на: 1999-08-01

Прекратявяне на трудовия договор при придобиване право на пенсия за изслужено време и старост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нина Манолова
Обнародван/Публикуван на: 1999-07-01

Прекратяване на срочен трудов договор, чиито срок изтича по време на отпуск по болест
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нина Манолова
Обнародван/Публикуван на: 1999-05-01

Уволнение по чл. 325, т. 9 от кодекса на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нина Манолова
Обнародван/Публикуван на: 1999-05-01

Трудов договор за заместване на работник или служител, който отсъства от работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нина Манолова
Обнародван/Публикуван на: 1999-03-01

За конкурса и трудовия договор за допълнителен труд при друг работодател
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нина Манолова
Обнародван/Публикуван на: 1999-03-01

Относно прилагането на чл. 222, ал. 3 от кодекса на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нина Манолова
Обнародван/Публикуван на: 1999-02-01

Относно приложението на чл. 328, ал. 2 КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нина Манолова
Обнародван/Публикуван на: 1998-11-01

При съкращение работниците и служителите, които са придобили право на пълна пенсия за изслужено време и старост, се уволняват преди всички други работници и служители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нина Манолова
Обнародван/Публикуван на: 1998-10-01

Избраните за кметове на община лица не ползват отпуск по чл.157, ал.1, т.5 от Кодекса на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нина Манолова
Обнародван/Публикуван на: 1998-09-01