Автори / източници
Лиляна Петрова, д.е.с.

Намерени 11 документа
подредени по дата на публикуване

Промени в отчитането на дълготрайните материални активи в малките и средните предприятия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

Междинни финансови отчети
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

Организационни предпоставки за изготвяне на финансови отчети с общо предназначение на база Международни счетоводни стандарти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-24

Разяснения по съдържанието и прилагането на НСС 1
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2002-03-01

Разяснения по съдържанието и прилагането на НСС 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2002-03-01

Разяснения по съдържанието и прилагането на НСС 5
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2002-03-01

Разяснения по съдържанието и прилагането на НСС 7
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2002-03-01

Разяснения по съдържанието и прилагането на НСС 26
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2002-03-01

Разяснения по съдържанието и прилагането на НСС 35
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2002-03-01

Разяснения по съдържанието и прилагането на НСС 37
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2002-03-01

Разяснения по съдържанието и прилагането на НСС 40
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2002-03-01