Автори / източници
Борислав Попов

Намерени 30 документа
подредени по дата на публикуване

Задължително ли е предварителното обявление при провеждане на обществена поръчка?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Попов
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-01

Облагане по ЗОДФЛ на доходите от наем, рента и аренда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Попов
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

Изработване на вътрешни правила при възлагането на обществени поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Попов
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

Данъчни облекчения, предвидени за лицата, регистрирани като земеделски производители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Попов
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

Видове гаранции по Закона за обществените поръчки. Условия и начини за освобождаването им
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Попов
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

Учредяване на право на строеж, надстрояване и пристрояване върху имот ­ частна държавна собственост
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Борислав Попов
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

Провеждане на обществена поръчка за доставка на стоки, търгувани на стокова борса
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Попов
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

Декларация за финансов или друг делови интерес на ЗДСл
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Попов
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

Възложител на обществена поръчка ли е търговско дружество със сто процента държавно участие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Попов
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

Процедура по провеждане на специална обществена поръчка
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Борислав Попов
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-09

Институтът на споразумението за прекратяване на административнонаказателното производство по делата за митнически нарушения
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Борислав Попов
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

Прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения през чужд недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Попов
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

Отдаването на имоти общинска собственост чрез концесия
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Борислав Попов
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

Прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения през чужд недвижим имот
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Борислав Попов
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

Издаване на разрешително за поставяне на преместваеми съоражения върху терен общинска собственост и регистрация на търговски обект
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Борислав Попов
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

Издаване на лиценз за търговия с вино и спиртни напитки
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Борислав Попов
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

Замяна на общински жилища по доброволно споразумение, находящи се на територията на различни общини /райони/
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Борислав Попов
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

Дисциплинарен съвет ­ правомощия. Налагане на дисциплинарно наказание
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Попов
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

Получаване на разрешение за откриване на строителна площадка
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Борислав Попов
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Премахване на законен строеж извън случаите когато застрашава сигурността или е негоден за ползване
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Борислав Попов
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Държавните служители имат право на отпуск за сключване на брак
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Попов
Обнародван/Публикуван на: 2002-12-01

Одобряването на инвестиционните проекти за извършване на преустройство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Попов
Обнародван/Публикуван на: 2002-11-01

Изменения и допълнения в Правилника за управлението, реда и надзора в етажната собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Попов
Обнародван/Публикуван на: 2002-10-01

Право на стачка на държавните служители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Попов
Обнародван/Публикуван на: 2002-09-01

Издаване на нотариален акт чрез обстоятелствена проверка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Попов
Обнародван/Публикуван на: 2002-07-01

Ранг на държавния служител. Придобиване и повишаване в ранг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Попов
Обнародван/Публикуван на: 2002-07-01

Правен режим на етажната собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Попов
Обнародван/Публикуван на: 2002-05-01

Промяна във възнаграждението на държавните служители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Попов
Обнародван/Публикуван на: 2002-05-01

Актуване на имоти ­ държавна и общинска собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Попов
Обнародван/Публикуван на: 2002-04-01

Въпроси и отговори по ЗДСл
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Попов
Обнародван/Публикуван на: 2002-04-01