Автори / източници
Елка Димитрова, д-р

Намерени 120 документа
подредени по дата на публикуване

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>

Ваучерите за обучение - шанс за нови и по-добри умения на работната сила
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-18

Преглед на промените в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-21

Какво предвиждат последните промени в Закона за насърчаване на заетостта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-19

Националният план за действие по заетостта през 2022 година - основни приоритети, програми и мерки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-17

Мярката „60 на 40“ продължава своето действие и ще се прилага до 30 юни 2022 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-19

Европейската класификация на уменията, компетенциите, квалификациите и професиите (ESCO) и връзката й с Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД, 2011 г.)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-10

Мярката „60 на 40“ се удължава за още два месеца
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-06

Продължават мерките в подкрепа на заетостта и изплащане на компенсации
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-11

Националният план за действие по заетостта - в подкрепа за запазване и възстановяване на заетостта през 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12

Нови девет професии са включени в Националната класификация на професиите и длъжностите през 2021 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-09

Удължаване на мярката „60 на 40“ през 2021 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

Удължаване на субсидиите за заплати по мярката 60/40 до края на 2020 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-30

За някои въпроси, възникващи в практиката при прилагането на мярката 60 на 40
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-28

Мярката 60 на 40 продължава да се прилага от 1 юли 2020 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-28

Практически аспекти на приложението на мярката 60 на 40
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

Прилагане на ПМС № 55 от 30.03.2020 г. за изплащане на компенсации, с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредно положение - Въпроси и отговори – 1/2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-28

Прилагане на ПМС № 55 от 30.03.2020 г. за изплащане на компенсации, с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредно положение - Въпроси и отговори – 2/2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-28

Прилагане на ПМС № 55 от 30.03.2020 г. за изплащане на компенсации, с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредно положение - Въпроси и отговори – 3/2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-28

Прилагане на ПМС № 55 от 30.03.2020 г. за изплащане на компенсации, с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредно положение - Въпроси и отговори – 4/2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-28

Прилагане на ПМС № 55 от 30.03.2020 г. за изплащане на компенсации, с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредно положение - Въпроси и отговори – 5/2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-28

Прилагане на ПМС № 55 от 30.03.2020 г. за изплащане на компенсации, с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредно положение - Въпроси и отговори – 6/2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-28

Прилагане на ПМС № 55 от 30.03.2020 г. за изплащане на компенсации, с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредно положение - Въпроси и отговори – 7/2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-28

Какви политики, програми и мерки предвижда Националният план за действие по заетостта за 2020 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-28

Нови двадесет и девет професии са включени в Националната класификация на професиите и длъжностите от 1 януари 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-31

Дуалното обучение - още една възможност за осигуряване на персонал
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-26

Основни цели и приоритети на Националния план за действие по заетостта през 2019 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-26

Промени в Националната класификация на професиите и длъжностите, в сила от 1 януари 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-29

Нови спогодби за регулиране на трудовата миграция и търсенето на работна сила у нас
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-28

Преглед на промените в Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-29

Oсновни политики и приоритети в Националния план за действие по заетостта за 2018 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-27

Промени в Националната класификация на професиите и длъжностите, в сила от 1 януари 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-26

Преглед на последните промени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-28

Преглед на промените в Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-30

Европейско финансиране за доброволчески дейности
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-26

Националният план за действие по заетостта за 2017 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28

Промени в Националната класификация на професиите и длъжностите, в сила от 1 януари 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

Промените в Закона за насърчаване на заетостта за повишаване на мобилността на безработните
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

Регионалните програми за заетост и обучение през 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

Преглед на последните промени в Закона за насърчаване на заетостта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

Промени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

Промени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

Националният план за действие по заетостта за 2016 г. - за стабилност на пазара на труда и повишаване на квалификацията на работната сила
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-26

Националният план за действие по заетостта за 2016 г. - за стабилност на пазара на труда и повишаване на квалификацията на работната сила
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-26

Промени в Националната класификация на професиите и длъжностите от началото на 2016 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-29

Развитие на нормативната уредба на активната политика на пазара на труда чрез значителни промени в Закона за насърчаване на заетостта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-29

Промените в реда за издаване на разрешения за работа на чужденци в България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-27

Новата наредба за обучението чрез работа или т.нар. „дуално“ обучение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-30

„Пътеката на валидирането“ според Наредба № 2 от 13.11.2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-30

Промени в Националната класификация на професиите и длъжностите, в сила от началото на 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-30

Националният план за действие по заетостта през 2015 г. в подкрепа на стопанското оживление
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-30

Промени в Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-31

Промени в Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-31

Промените в Закона за професионалното образование и обучение и пазара на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-30

Промените в Закона за насърчаване на заетостта за подобряване на условията за посредническа дейност по наемане на работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-29

Промени в Закона за насърчаване на заетостта, с цел подобряване условията за извършване на посредническа дейност по наемане на работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-29

Националният план за действие по заетостта през 2014 г. - Повече работни места, по-малко безработица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-31

Националният план за действие по заетостта през 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-31

Промени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

Актуални промени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

Насърчаване на заетостта на “бели работни места”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-28

Промени в Закона за насърчаване на заетостта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-30

Актуални промени в Закона за насърчаване на заетостта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-30

България ще следва европейските препоръки за осигуряване на заетост на младите хора
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

Осигуряване на повече субсидирана заетост за уязвимите групи от населението
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-31

Нови възможности за насърчаване на заетостта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

Промени в Националната класификация на професиите и длъжностите, в сила от началото на 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-29

Националният план за действие по заетостта през 2013 г. - Повече работни места, по-високо качество на работната сила
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-29

Нова Тарифа за таксите, събирани за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

Национална инициатива “Работа за младите хора в България” - 2012 -2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-29

Промени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-27

Новите промени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-27

Оценка на въздействието на въвеждането на регулаторен режим при регистрацията на предприятия, които осигуряват временна работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

Националният план за действие по заетостта през 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

Националният план за действие по заетостта през 2012 г. - Мерки за стабилизиране и развитие на пазара на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

Промените на пазара на труда през 2011 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-29

Националният план за действие по заетостта през 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-25

Националния план за действие по заетостта през 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-25

Промени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

Последните промени в Закона за насърчаване на заетостта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

Националният план за действие по заетостта през 2010 г. - програми и мерки за ограничаване на безработицата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

Основни приоритети на политиката по заетостта, заложени в Националния план за действие по заетостта за 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-29

Финансиране на действия за реинтеграция на пазара на труда на съкратени работници и служители със средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-01

Анти-кризисни мерки на пазара на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-30

Българска “пътека” за постигане на по-добра гъвкавост и сигурност на пазара на труда, 2009-2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-30

Допълнения в Закона за насърчаване на заетостта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-29

Закон за допълнение на Закона за насърчаване на заетостта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-29

Какви мерки в подкрепа на работодателите предвижда Националният план за действие по заетостта през 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-31

Постановление № 44 на Министерския съвет - част от антикризисните мерки на МТСП
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-31

Националният план за действие по заетостта през 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

Промени в Националната класификация на професиите и длъжностите, в сила от 1 януари 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-30

Нови промени в нормативната уредба на пазара на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-30

Концепцията за гъвкавост и сигурност на пазара на труда - европейски измерения и задачи пред България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-29

Промените в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-29

Актуализираната стратегия по заетостта за периода 2008-2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

Промените в Закона за насърчаване на заетостта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

Националният план за действие по заетостта и качеството на работната сила
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

Националният план за действие по заетостта през 2008 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

От 1 януари 2008 Г. влизат в сила промени в Националната класификация на професиите и длъжностите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-01

Първи стъпки за изграждане на система за валидиране на знанията и уменията, придобити чрез неформално обучение и самостоятелно учене
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-28

Заетост и безработица при младежите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>