Автори / източници
Жанет Захариева

Намерени 3 документа
подредени по дата на публикуване

Ред и условия за регистрация на доставчиците на удостоверителни услуги
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Захариева
Обнародван/Публикуван на: 2002-06-01

Задължителна документация, поддържана от доставчикана удостоверителни услуги
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Захариева
Обнародван/Публикуван на: 2002-05-01

Въведение в актовете по прилагане на Закона за електронния документ и електронния подпис
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Захариева
Обнародван/Публикуван на: 2002-03-01