Автори / източници
Нели Маданска

Намерени 83 документа
подредени по дата на публикуване

Правното положение на кредиторите в производството по несъстоятелност след последните изменения и допълнения на Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-14

Някои специфични въпроси относно възнаграждението на синдика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-24

Откриване на производство по несъстоятелност и положението на кредиторите, които са страни по заварени дела срещу длъжника
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-15

За правото на кредитора на въззивна жалба срещу решението за откриване на производство по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-19

Кредиторите - свързани лица с длъжник в производство по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-15

Държавата и общините като кредитор в производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-26

Държавата и общините като кредитор в производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-26

Конституционни и законови аспекти на прихващането в банковата несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-09

Преструктурирането на банки и инвестиционни посредници след последните изменения на правната рамка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-11

Първо събрание на кредиторите - развитие на уредбата и практиката
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12

Възобновяване на производството по несъстоятелност в хипотезата на чл. 632, ал. 2 от Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

Отговорност на органите за управление на търговско дружество при незаявяване на несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-30

Присъединяване на кредитори към молбата за откриване на производство по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-28

Ефектът от извънредните мерки върху осребряването в производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-28

Разпределение на масата на несъстоятелността - правила и практики
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-28

Разпределение на масата на несъстоятелността - правила и практики
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-31

Непаричните вноски в капитала на ООД и АД през призмата на съдебната практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-29

Някои акценти в съдебната практика относно иска по чл. 71 от Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-29

Правни последици от прехвърлянето на търговското предприятие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-28

Неизплатените трудови възнаграждения като основание за откриване на производство по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-29

Изключването на съдружника в новата съдебна практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-26

Търговският регистър с нови функции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

Производството по несъстоятелност и правата на обезпечения кредитор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-25

Относно формата на решението за учредяване на ООД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-26

За таксите на частния съдебен изпълнител като вземане в производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-25

Новите положения в Търговския закон (ДВ, бр. 105 от 30 декември 2016 г.) - Изменения в уредбата на търговските дружества - Сделки за прехвърляне на предприятието
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

Новите положения в Търговския закон (ДВ, бр. 105 от 30 декември 2016 г.) - Изменения в уредбата на търговските дружества - Разпореждане с дружествени дялове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

Новите положения в Търговския закон (ДВ, бр. 105 от 30 декември 2016 г.) - Изменения в уредбата на търговските дружества - Решения на общите събрания на съдружниците в ООД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

Новите положения в Търговския закон (ДВ, бр. 105 от 30 декември 2016 г.) - Изменения в уредбата на търговските дружества - Отражение на промените върху регистърните процедури по ЗТР
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

Новите положения в Търговския закон (ДВ, бр. 105 от 30 декември 2016 г.) - Изменения в уредбата на търговските дружества - Особености на нотариалните удостоверявания в дружественото право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

Новите положения в Търговския закон (ДВ, бр. 105 от 30 декември 2016 г.) - Нови правила в производството по несъстоятелност - Откриване на производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

Новите положения в Търговския закон (ДВ, бр. 105 от 30 декември 2016 г.) - Нови правила в производството по несъстоятелност - Фаза по предявяване и приемане на вземанията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

Новите положения в Търговския закон (ДВ, бр. 105 от 30 декември 2016 г.) - Нови правила в производството по несъстоятелност - Осребряване на масата на несъстоятелността и разпределение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

Новите положения в Търговския закон (ДВ, бр. 105 от 30 декември 2016 г.) - Нови правила в производството по несъстоятелност - Засилена защита за обезпечения кредитор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

Новите положения в Търговския закон (ДВ, бр. 105 от 30 декември 2016 г.) - Нови правила в производството по несъстоятелност - Органи и участници в производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

Новите положения в Търговския закон (ДВ, бр. 105 от 30 декември 2016 г.) - Производство по стабилизация - Общи положения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

Новите положения в Търговския закон (ДВ, бр. 105 от 30 декември 2016 г.) - Производство по стабилизация - Фази на производството по стабилизация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

Новите положения в Търговския закон (ДВ, бр. 105 от 30 декември 2016 г.) - Производство по стабилизация - Органи и участници в производството по стабилизация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

За таксите на частния съдебен изпълнител като вземане в производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-31

Актуални промени в Търговския закон (Държавен вестник, бр. 105 от 30.12.2016 г.)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

Някои усложнения при предявяването и приемането на вземанията в производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

Нередовните заявления за вписване в търговския регистър и възможностите за тяхното поправяне
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

Някои практически въпроси относно първото събрание на кредиторите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-29

Особености в уредбата и практиката относно клона на чуждестранно юридическо лице
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-30

Освобождаване на синдика по чл. 657 от Търговския закон - някои практически въпроси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-25

Нови моменти в уредбата на Търговския регистър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-29

Изключване от списъка на синдиците
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-29

За съотношението между принудителното изпълнение и производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-27

Относно някои аспекти на договора за строителство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

Още веднъж за понятието търговска сделка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-29

Имуществена отговорност на управителя на ООД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-28

Оспорване на вписването в търговския регистър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-29

Ликвидационно производство - Същност и цели - 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

Особената ликвидационна процедура по Закона за търговския регистър - 1
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

Дискусионни моменти относно договора за продажба на дружествен дял
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-29

Възстановяване в правата по чл. 474 от Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-31

Някои процесуални аспекти на производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

Предварителни обезпечителни мерки в производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

Предявяване на вземанията в производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

Трансграничната несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-30

Оспорване на решенията на общото събрание на ООД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-28

Проверката на преобразуването ­ опростяване на правилата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-31

Регистърната проверка в производството по вписване, обявяване и заличаване в търговския регистър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-31

Новите положения относно решението за откриване на производство по несъстоятелност по чл. 632 ТЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

Новите моменти в правното положение на синдика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

Отразява ли се подаването на молба за откриване на производство по несъстоятелност върху погасителната давност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

Предявяване на вземанията и установителен иск ­ практически аспекти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

Предимства и недостатъци на специалния режим на осребряването при търговската несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

Граници на правомощията на синдика на обявеното в несъстоятелност дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

Прехвърляне на търговско предприятие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

Договор за възлагане на управлението на ООД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

Производството по несъстоятелност след влизане в сила на Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелностна работодателя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

Новите правила относно капитала на търговските дружества при преобразуване чрез вливане, сливане, разделяне и отделяне
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

Опит за дефиниране на неплатежоспособността според новата редакция на чл. 608 от Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-19

Търговският закон в нова изменена и допълнена редакция
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

Законови предели на разрешенията и одобренията, давани от съда на синдика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

Въпроси на регистърните производства за вписване на преобразуване на търговски дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

Измененията в Закона за кооперациите ­ традиционни и новаторски правни разрешения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

Изпълнение върху акции и дялове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2002-12-01

Отмяна на решение на общото събрание
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2002-11-01

Решение за увеличаване капитала на ООД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2002-08-01

Прекратяване на ООД по важни причини
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2002-07-01

Предявяване на Павлов иск от синдика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2002-03-01