Автори / източници
Георги Пенчев, доц. д-р

Намерени 5 документа
подредени по дата на публикуване

Натура 2000: някои правни проблеми и предизвикателства - 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Пенчев
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

Натура 2000: някои правни проблеми и предизвикателства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Пенчев
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-30

Правна защита на земята (почвата) от замърсяване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Пенчев
Обнародван/Публикуван на: 2002-06-01

Правен режим на защитените природни територии
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Пенчев
Обнародван/Публикуван на: 2002-05-01

Правна защита на земята от разхищаване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Пенчев
Обнародван/Публикуван на: 2002-03-01