Автори / източници
Мария Грозева

Намерени 26 документа
подредени по дата на публикуване

Целева помощ за транспорт на лица с намалена работоспособност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Грозева
Обнародван/Публикуван на: 2002-04-01

Правата на инвалидите при внос на автомобили
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Грозева
Обнародван/Публикуван на: 2001-12-01

Еднократните помощи за новородено дете на неосигурени родители се изплащат от общинската служба за социално подпомагане, на чиято територия е постоянният адрес на майката, отразен в документа за самоличност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Грозева
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

Закон за изменение и допълнение на закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите (дв, бр. 31 от 2001 г.)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Грозева
Обнародван/Публикуван на: 2001-04-01

Проектът на пътуваща игротека" за двигателна и сетивна стимулация на деца с увреждания в България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Грозева
Обнародван/Публикуван на: 2000-11-01

Създаване на обществени съвети за контрол върху дейностите по социално подпомагане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Грозева
Обнародван/Публикуван на: 2000-10-01

Присъдена издръжка в полза на български гражданин може да се изплаща и чрез общините
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Грозева
Обнародван/Публикуван на: 2000-10-01

Социалните учебно-професионални заведения са заведения за социални услуги от системата за социално подпомагане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Грозева
Обнародван/Публикуван на: 2000-08-01

Критерии за представителство в Националния съвет по рехабилитация и социална интеграция
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Грозева
Обнародван/Публикуван на: 2000-08-01

Обучаващите се в частни висши учебни заведения жени - майки не ползват права по Указа за насърчаване на раждаемостта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Грозева
Обнародван/Публикуван на: 2000-07-01

Ползване на заведения за социални услуги
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Грозева
Обнародван/Публикуван на: 2000-04-01

Още за таксите в домовете за социални услуги
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Грозева
Обнародван/Публикуван на: 1999-11-01

Ред за получаване и разходване на пенсиите на настанените в заведения за социални услуги
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Грозева
Обнародван/Публикуван на: 1999-10-01

Правата на ветераните от войните
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Грозева
Обнародван/Публикуван на: 1999-08-01

Условия и ред за ползване на социални услуги
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Грозева
Обнародван/Публикуван на: 1999-06-01

Службите за социално подпомагане изплащат разходи на инвалидите първа група за балнеолечение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Грозева
Обнародван/Публикуван на: 1999-03-01

Нови моменти в организацията на социалните услуги
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Грозева
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01

Парични помощи за неработещи жени
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Грозева
Обнародван/Публикуван на: 1998-10-01

Услугите на домашния социален патронаж и домовете за социални грижи. Такси за ползването им
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Грозева
Обнародван/Публикуван на: 1998-10-01

Правото на месечни добавки за дете инвалид
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Грозева
Обнародван/Публикуван на: 1998-08-01

Новият закон за социално подпомагане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Грозева
Обнародван/Публикуван на: 1998-06-01

Права и задължения на постъпилите в домовете за възрастни хора
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Грозева
Обнародван/Публикуван на: 1998-06-01

За размера на месечните такси за ползване услугите на заведенията за социални грижи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Грозева
Обнародван/Публикуван на: 1998-05-01

Изплащане на парична помощ за бременност, раждане и отглеждане на дете след прекратяване на трудовия договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Грозева
Обнародван/Публикуван на: 1998-03-01

При платено обучение студентите нямат право на стипендия по реда на ПМС №206 от 1994 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Грозева
Обнародван/Публикуван на: 1998-03-01

Право на парична помощ по реда на чл. 3д от УНР
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Грозева
Обнародван/Публикуван на: 1998-02-01