Автори / източници
Цвета Маркова

Намерени 3 документа
подредени по дата на публикуване

Прекратяване на производството по несъстоятелност ­ хипотези
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цвета Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

Компетентност на съда за свикване общо събрание на членовете на сдружения по ЗЮЛНЦ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цвета Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2002-05-01

Практически въпроси при провеждане на общи събрания на кредиторите на длъжници с многобройни кредитори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цвета Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2002-01-01