Автори / източници
Марина Георгиева

Намерен 1 документ

Стратегия на ИА “Българска служба за акредитация” за прехода от БДС EN 45001:1993 към БДС EN ISO/IEC 17025:2001
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марина Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2001-11-01