Автори / източници
Аспасия Петкова

Намерени 24 документа
подредени по дата на публикуване

Обжалване на ревизионен акт по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аспасия Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-29

Обжалване на ревизионен акт по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аспасия Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-29

Подаване на информация за здравноосигурителните вноски и ред за внасянето им през 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аспасия Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

Подаване на информация за здравноосигурителните вноски и ред за внасянето им през 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аспасия Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

Заверка на осигурителните книжки на самоосигуряващите се лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аспасия Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

Заверка на осигурителните книжки на самоосигуряващите се лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аспасия Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

Националният осигурителен институт архивира разплащателните ведомости
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аспасия Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

Националният осигурителен институт архивира разплащателните ведомости
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аспасия Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

Възстановяване на осигурителите на изплатените за тяхна сметка семейни помощи за деца по Закона за семейните помощи за деца
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аспасия Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

Включване в дейността "Личен асистент" по Националната програма "От социални помощи към осигуряване на заетост"
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Аспасия Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-14

Включване в дейността "Социален асистент" по Националната програма "От социални помощи към осигуряване на заетост"
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Аспасия Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-14

Система за централизирано разплащане на осигурителните вноски за бюджетните предприятия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аспасия Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-28

Система за централизирано разплащане на осигурителните вноски за бюджетните предприятия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аспасия Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-28

НОИ изпраща сведения за осигурителен стаж и осигурителен доход на всички осигурени и самоосигуряващи се лица за 2000 и 2001 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аспасия Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2002-10-01

Въпроси и отговори по социалното осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аспасия Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2001-09-01

Осигурителни вноски върху социалните разходи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аспасия Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2001-03-01

Здравноосигурителни вноски за децата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аспасия Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2001-02-01

Обществено осигуряване на земеделските производители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аспасия Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2001-01-01

Обществено осигуряване на член-кооператорите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аспасия Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2001-01-01

Експертиза за работоспособността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аспасия Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2000-09-01

Експертиза на временната нетрудоспособност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аспасия Петкова
Обнародван/Публикуван на: 1999-12-01

Социално осигуряване - въпроси и отговори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аспасия Петкова
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01

Безплатна храна и медицински услуги в обектите на НОИ през 1998г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аспасия Петкова
Обнародван/Публикуван на: 1998-09-01

Хронология на размера на осигурителните вноски
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аспасия Петкова
Обнародван/Публикуван на: 1998-08-01