Автори / източници
Мариана Цвяткова

Намерени 9 документа
подредени по дата на публикуване

Практика на ohim в областта на дизайна на Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Цвяткова
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-28

Практика на Съда на Европейския съюз във връзка с обхвата на изключителното право върху търговска марка и неговото ограничаване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Цвяткова
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

Въвеждане на нова система на експертиза на заявки за регистрация на марки в Закона за марките и географските означения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Цвяткова
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-30

Марката и дизайнът на общността и способите за защита при нарушаването им – 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Цвяткова
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

Срок на действие на регистрацията на марки за стоки и услуги и възможности за неговото продължаване по Закона за марките и географските означения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Цвяткова
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

Процедура по заявяване и експертиза на заявки за промишлен дизайн
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Мариана Цвяткова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Прехвърлянето и лицензирането на марка съгласно разпоредбите на Закона за марките и географските означения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Цвяткова
Обнародван/Публикуван на: 2002-03-01

Процедура по регистрация на промишлени дизайни, заявени съгласно Женевския акт на Хагската спогодба за международна регистрация на промишлени дизайни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Цвяткова
Обнародван/Публикуван на: 2001-09-01

Женевският акт на Хагската спогодба за международна регистрация на промишлени дизайни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Цвяткова
Обнародван/Публикуван на: 2001-08-01