Автори / източници
Десислава Цонева

Намерен 1 документ

Прилагане на данъчното облекчение по чл. 20, ал. 2 от Закона за облагане доходите на физическите лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Десислава Цонева
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01