Автори / източници
Детелина Кръстева

Намерени 16 документа
подредени по дата на публикуване

Интегриране на политиката за защита на потребителите в сектора на телекомуникациите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Детелина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30

Промени в разрешителните режими за промишлената обработка на тютюна и за производство на тютюневите изделия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Детелина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

Промените в нормативната уредба за тютюна и тютюневите изделия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Детелина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

Правила при организацията на пазара за плодове и зеленчуци
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Детелина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

Външнотърговски режим 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Детелина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

Режими при търговия с мляко и млечни продукти в европейския съюз и в България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Детелина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-24

Промените във външнотърговския режим
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Детелина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

Търговски режими при внос на риба и рибни продукти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Детелина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

Организация на пазара с риба и рибни продукти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Детелина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

Обща селскостопанска политика Европейски съюз ­ България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Детелина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

Правна рамка за интегриране на българския вътрешен пазар в единния вътрешен пазар на Европейската общност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Детелина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

Промени във външнотърговския режим
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Детелина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2002-09-01

Измененията във външнотърговския режим през 2002 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Детелина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2002-01-01

Процедури и правила за налаганена антидъмпингови и компенсаторни мита
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Детелина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2001-07-01

Антидъмпингови и изравнителни мита
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Детелина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

Митническа тарифа 2001 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Детелина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2001-04-01