Автори / източници
Кристина Бобева

Намерени 3 документа
подредени по дата на публикуване

Правен режим на клона съгласно действащотозаконодателство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Кристина Бобева
Обнародван/Публикуван на: 2001-12-01

Непарична вноска в търговско дружество (апорт)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Кристина Бобева
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

Някои проблеми във връзка с прилагане на § 6а от ПЗР на ЗППДОП
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Кристина Бобева
Обнародван/Публикуван на: 2001-03-01