Автори / източници
Десислава Игова

Намерени 3 документа
подредени по дата на публикуване

Националната програма “гъвкави форми за заетост” ­ стимул за работодателя да наема регистрирани в бюрата по труда безработни лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Десислава Игова
Обнародван/Публикуван на: 2001-04-01

Регистрацията в Бюрото по труда се извършва въз основа на заповед за прекратяване на трудовия договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Десислава Игова
Обнародван/Публикуван на: 2001-03-01

Адвокатите нямат право на парично обезщетение за безработица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Десислава Игова
Обнародван/Публикуван на: 2001-02-01