Автори / източници
Димитър Анчев

Намерени 66 документа
подредени по дата на публикуване

Допустими удръжки от трудовото възнаграждение на работника или служителя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Анчев
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

Правна закрила на непълнолетните работници и служители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Анчев
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-28

Отпуските на учащите се без откъсване от производството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Анчев
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

Правна същност и действие на предизвестието
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Анчев
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

Постъпване на работа по трудово правоотношение от пенсионер
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Анчев
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

Вътрешно заместване по чл. 259 КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Анчев
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

Доказателства по трудовите спорове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Анчев
Обнародван/Публикуван на: 2002-07-01

Същност, обявяване и последици от недействителния трудов договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Анчев
Обнародван/Публикуван на: 2002-06-01

Сроковете за предявяване на искови молби по трудовите спорове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Анчев
Обнародван/Публикуван на: 2002-05-01

Отпуск при смърт на близък роднина
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Анчев
Обнародван/Публикуван на: 2002-04-01

Правна уредба на безплатното работно облекло
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Анчев
Обнародван/Публикуван на: 2002-04-01

Сключване и прекратяване на трудовите договори до завършване на определена работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Анчев
Обнародван/Публикуван на: 2002-03-01

Когато предприятието или негово поделение се премества в друго населено място
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Анчев
Обнародван/Публикуван на: 2002-03-01

Правата на майките през неплатения отпуск за отглеждане на дете до 3-годишна възраст
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Анчев
Обнародван/Публикуван на: 2002-02-01

Как се заплаща на трудоустроените работници или служители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Анчев
Обнародван/Публикуван на: 2002-01-01

Как се заплаща на трудоустроените работници или служители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Анчев
Обнародван/Публикуван на: 2002-01-01

Правното положение на работещите пенсионери след промените в Кодекса на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Анчев
Обнародван/Публикуван на: 2001-11-01

Трудова дисциплина и отговорност за нарушаването й
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Анчев
Обнародван/Публикуван на: 2001-10-01

Правна уредба на вътрешното заместване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Анчев
Обнародван/Публикуван на: 2001-09-01

Новото в отпуските на учащите се без откъсване от производството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Анчев
Обнародван/Публикуван на: 2001-08-01

Законността при уволнение поради съкращаване в щата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Анчев
Обнародван/Публикуван на: 2001-07-01

Новото в уредбата за полагане на допълнителен труд при друг работодател
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Анчев
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

Промените в отпуските за изпълнение на граждански и обществени задължения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Анчев
Обнародван/Публикуван на: 2001-04-01

Някои синдикални дейци и членове на синдикална организация се ползват от закрила при уволнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Анчев
Обнародван/Публикуван на: 2001-03-01

Прекратяване на трудовия договор по болест на работника или служителя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Анчев
Обнародван/Публикуван на: 2001-02-01

Трудов договор за допълнителен труд при същия работодател
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Анчев
Обнародван/Публикуван на: 2001-01-01

Правата и задълженията на работниците и служителите при полагане на нощен труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Анчев
Обнародван/Публикуван на: 2000-12-01

Обезщетение по чл. 225 КТ при незаконно уволнение на работника или служителя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Анчев
Обнародван/Публикуван на: 2000-11-01

Съществува ли по КТ фирмен стаж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Анчев
Обнародван/Публикуван на: 2000-11-01

Правна същност и действие на предизвестието
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Анчев
Обнародван/Публикуван на: 2000-10-01

Условия за придобиване право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Анчев
Обнародван/Публикуван на: 2000-10-01

Трудът над 8 часа в работни дни при сумирано изчисляване на работното време не е извънреден труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Анчев
Обнародван/Публикуван на: 2000-08-01

Право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ и редът за уволнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Анчев
Обнародван/Публикуван на: 2000-08-01

Имуществена отговорност за вреди, причинени по небрежност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Анчев
Обнародван/Публикуван на: 2000-07-01

Здравноосигурителната вноска на майка при ползване на отпуск за отглеждане на дете до 3 годишна възраст
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Анчев
Обнародван/Публикуван на: 2000-06-01

Вълненията на служителя в началото на трудовата му дейност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Анчев
Обнародван/Публикуван на: 2000-05-01

Кога майките с малки деца ползват платения си годишен отпуск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Анчев
Обнародван/Публикуван на: 2000-05-01

Може ли при отменено дисциплинарно уволнение да се наложи друго по-леко наказание
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Анчев
Обнародван/Публикуван на: 2000-05-01

По предварителната закрила при уволнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Анчев
Обнародван/Публикуван на: 2000-04-01

Има ли право на обезщетение от шест заплати от Кодекса на труда член кооператора
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Анчев
Обнародван/Публикуван на: 2000-03-01

Кой може да ползва отпуска на тежко заболяла майка на малко дете
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Анчев
Обнародван/Публикуван на: 2000-02-01

Правното положение на работещите пенсионери
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Анчев
Обнародван/Публикуван на: 1999-12-01

Права на работниците и служителите при наборна военна служба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Анчев
Обнародван/Публикуван на: 1999-11-01

Неплатеният отпуск не е право, а правна възможност на работника или служителя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Анчев
Обнародван/Публикуван на: 1999-10-01

Същност, последици и защита при дисциплинарно уволнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Анчев
Обнародван/Публикуван на: 1999-09-01

Допустими норми за вдигане и пренасяне на тежести от жени-работнички
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Анчев
Обнародван/Публикуван на: 1999-09-01

Санкция по КТ - важна предупредителна и възпитателна мярка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Анчев
Обнародван/Публикуван на: 1999-08-01

Същност, права и задължения при надомната работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Анчев
Обнародван/Публикуван на: 1999-07-01

Същност на трудоустроявянето при облекчени условия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Анчев
Обнародван/Публикуван на: 1999-05-01

Длъжен ли съм да последвам цеха, който ще бъде преместен в друго населено място
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Анчев
Обнародван/Публикуван на: 1999-05-01

Правна закрила на непълнолетните работници или служители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Анчев
Обнародван/Публикуван на: 1999-04-01

Трябва ли да се издава заповед за прекратяване на срочен трудов договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Анчев
Обнародван/Публикуван на: 1999-04-01

Правна уредба на безплатното работно облекло
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Анчев
Обнародван/Публикуван на: 1999-03-01

Кога могат и кога не могат да се изменят условията по трудовото правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Анчев
Обнародван/Публикуван на: 1999-02-01

Правна уредба на работата по външно съвместителство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Анчев
Обнародван/Публикуван на: 1998-12-01

Подневно и сумирано изчисляване на работното време
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Анчев
Обнародван/Публикуван на: 1998-11-01

Допуска ли се натрупване на допълнителните платени годишни отпуски и установяване на трудовия стаж на неработещите жени-майки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Анчев
Обнародван/Публикуван на: 1998-09-01

Имат ли право наследниците на обезщетение по чл.222, ал.3 от Кодекса на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Анчев
Обнародван/Публикуван на: 1998-09-01

Срокът за явяване на работа по чл.345, ал.1 от КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Анчев
Обнародван/Публикуван на: 1998-09-01

Основни положения по трудовите спорове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Анчев
Обнародван/Публикуван на: 1998-08-01

Същност, права и задължения при вътрешно заместване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Анчев
Обнародван/Публикуван на: 1998-07-01

Трудовите спорове за освобождаване от работа се разглеждат от съдилищата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Анчев
Обнародван/Публикуван на: 1998-06-01

Заплащане на труда на работниците и служителите с намалена трудоспособност при различни видове трудоустрояване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Анчев
Обнародван/Публикуван на: 1998-05-01

Отпуски за изпълнение на граждански и обществени задължения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Анчев
Обнародван/Публикуван на: 1998-03-01

Допустими удръжки от трудовото възнаграждение на работника или служителя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Анчев
Обнародван/Публикуван на: 1998-03-01

Отпуск на синдикалните дейци и начина на ползването и отчитането му в училищата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Анчев
Обнародван/Публикуван на: 1998-02-01