Автори / източници
Емилия Банова

Намерени 677 документа
подредени по дата на публикуване

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 7)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>

Парично обезщетение по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда при придобит трудов и осигурителен стаж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-21

Отказ на работодателя да изплати обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-28

При промяна на работодателя не се сключва допълнително споразумение по чл. 119 КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-28

Коментар по трудови отношения - Състав на Националния съвет за тристранно сътрудничество - 2017г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-28

Коментар по трудови отношения - Нови моменти в критериите за представителност на синдикалните и работодателските организации - 2017г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-28

Коментар по трудови отношения - Вписване на колективния трудов договор - 2017г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-28

Коментар по трудови отношения - Задължения на работодателя през времето от сключването на трудовия договор до началото на неговото изпълнение - 2017г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-28

Коментар по трудови отношения - Презумпцията за сключен безсрочен трудов договор - 2017г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-28

Коментар по трудови отношения - Права на работника или служителя, който изпълнява временна работа - 2017г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-28

Коментар по трудови отношения - Запазване на трудовото правоотношение при промяна на работодателя - 2017г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-28

Коментар по трудови отношения - Удължен платен годишен отпуск - 2017г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-28

Коментар по трудови отношения - Брутното трудово възнаграждение при определяне на обезщетенията - 2017г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-28

Коментар по трудови отношения - Задължение на работодателя за редовно изплащане на трудовото възнаграждение - 2017г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-28

Коментар по трудови отношения - Подобряване на условията на труд на бременните работнички или служителки, родилки или кърмачки - 2017г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-28

Коментар по трудови отношения - Предварителна закрила при уволнение с разрешение на инспекцията по труда - 2017г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-28

Коментар по трудови отношения - Заемане на предишната работа при възстановяване на работника или служителя при незаконно уволнение - 2017г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-28

Коментар по трудови отношения - Трудов стаж на работника или служителя при недействително трудово правоотношение - 2017г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-28

Коментар по трудови отношения - Изчисляване на трудовия стаж - 2017г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-28

Коментар по трудови отношения - Безплатност на съдебното производство по трудови спорове - 2017г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-28

Коментар по трудови отношения - Принудителни административни мерки за даване на предписания - 2017г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-28

Коментар по трудови отношения - Административнонаказателна отговорност на работника или служителя за нарушаване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд - 2017г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-28

Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Минимални изисквания за микроклимата на работните места - 2017г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-28

Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при ръчна работа с тежести - 2017г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-28

Коментар по Закона за насърчаване на заетостта и Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност - Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност - 2017г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-28

Коментар по Закона за насърчаване на заетостта и Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност - Промени в Закона за насърчаване на заетостта през 2016 г. - 2017г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-28

Коментар по Закона за насърчаване на заетостта и Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност - Обучение на възрастни - 2017г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-28

Коментар по Закона за уреждане на колективните трудови спорове - Оспорване на законността на стачката - 2017г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-28

Право на обезщетение по чл. 222, ал. 1 и 4 от Кодекса на труда „ТП“ отговор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

Обезщетенията по чл. 222, ал. 1 и 3 от Кодекса на трудапри работа по основен и допълнителен трудов договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

Размер на обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ за работниците и служителите в системата на народната просвета
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22

Различният размер на обезщетението по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

Коментар по трудови отношения - Представителство на работниците и служителите от синдикалните организации – 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-22

Коментар по трудови отношения - Предмет на колективния трудов договор между работодателя и синдикалната организация – 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-22

Коментар по трудови отношения - Място на работа и работно място – 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-22

Коментар по трудови отношения - В полза на коя от страните се уговаря срокът за изпитване – 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-22

Коментар по трудови отношения - Задължения на работника или служителя относно работното време - 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-22

Коментар по трудови отношения - Отчитане на работното време - 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-22

Коментар по трудови отношения - Седмична почивка - 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-22

Коментар по трудови отношения - Промени в реда за ползване и отлагане на платения годишен отпуск - 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-22

Коментар по трудови отношения - Религиозните празници по източното православие и по другите вероизповедания и тяхното ползване по Кодекса на труда - 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-22

Коментар по трудови отношения - Прекратяване на трудовия договор при отказ на работника или служителя да последва предприятието, когато то се премества в друго населено място или местност - 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-22

Коментар по трудови отношения - Отмяна на заповедта за уволнение по почин на работодателя - 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-22

Коментар по трудови отношения - Задължения на работодателя при упражняване на контрола за спазване на трудовото законодателство от контролните органи - 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-22

Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Изменения и допълнения на Закона за насърчаване на заетостта през 2015 г. – 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-22

Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Посреднически услуги по заетостта – 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-22

Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Национален съвет по условията на труд - 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-22

Коментар по Закона за уреждане на колективните трудови спорове - Доброволност на участието в стачка – 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-22

Платеният годишен отпуск се ползва едва след писмено разрешение от работодателя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-26

Кой трябва да прекрати трудовия договор поради пенсиониране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-29

Право на допълнителен платен годишен отпуск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-27

Работата през време на неплатен отпуск не е работа при „същия работодател“ по смисъла на чл. 222, ал. 3 КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-30

Извън случаите по чл. 123 и 123а КТ промяната на работодателя е свързана с прекратяване на трудовото правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-29

Работещият пенсионер не ползва предварителна закрила при прекратяване на трудовия договор по чл. 328, ал. 1, т. 10а КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-28

Представителни организации на работодателите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-31

Коментар по трудови отношения - Представителни организации на работниците и служителите - 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-13

Коментар по трудови отношения - Представителни организации на работодателите - 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-13

Коментар по трудови отношения - Забрана за полагане на допълнителен труд - 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-13

Коментар по трудови отношения - Трудов договор за работа през определени дни от месеца - 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-13

Коментар по трудови отношения - Запазване на трудовото правоотношение при промяна на работодателя - 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-13

Коментар по трудови отношения - Задължения на работодателя при изпращане на работника или служителя на работа зад граница - 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-13

Коментар по трудови отношения - Отпуск на синдикални дейци - 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-13

Коментар по трудови отношения - Задължение на работодателя за изслушване или искане за писмени обяснения от провинилия се работник или служител - 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-13

Коментар по трудови отношения - Гарантиране на изплащането на трудовото възнаграждение - 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-13

Коментар по трудови отношения - Трудово възнаграждение за производство на некачествена продукция - 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-13

Коментар по трудови отношения - Прекратяване на трудовия договор от работника или служителя без предизвестие, когато продължава образованието си - 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-13

Коментар по трудови отношения - Уволнение при отказ на работника или служителя да последва предприятието, когато то се премества в друго населено място или местност - 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-13

Коментар по трудови отношения - Уволнение на работник или служител, когато заеманата от него длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност - 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-13

Коментар по трудови отношения - Уволнение на работника или служителя при задържане за изпълнение на присъда - 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-13

Коментар по трудови отношения - Административнонаказателна отговорност за нарушения при сключването на трудов договор - 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-13

Коментар по трудови отношения - Отмяната на чл. 416, ал. 2 КТ и още за личното връчване на акта за установяване на административно нарушение на трудовото законодателство - 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-13

Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Изменения и допълнения на Закона за здравословни и безопасни условия на труд през 2014 г. - 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-13

Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Изменения и допълнения на Закона за насърчаване на заетостта през 2014 г. - 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-13

Коментар по Закона за уреждане на колективните трудови спорове - Задължения на стачкуващите работници и служители по време на стачка - 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-13

Представителни организации на работниците и служителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

Освобождаване от длъжност на председател на производствена кооперация по чл. 328, ал. 1, т. 10 КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-30

Полагане на извънреден труд
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Сумирано изчисляване на работното време
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Определяне на категориите работници и служители с ненормиран работен ден
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въвеждане на непълно работно време едностранно от работодателя, след съгласуване с представителите на синдикалните организации и на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 КТ
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въвеждане на непълно работно време по споразумение на страните по трудовото правоотношение
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Установяване на намалено работно време
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Удължаване на работното време и компенсиране чрез съответното му намаляване
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Присъединяване на работник или служител към сключения колективен трудов договор
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Колективно преговаряне и сключване на колективен трудов договор. Вписване на КТД
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Уволнение на работник или служител, когато заеманата от него длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-28

Размерът на обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ при ползване на неплатен отпуск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-31

Неплатен отпуск за приемен изпит във висше учебно заведение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-29

Как точно да определим момента на прекратяване на трудовия договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-27

Прекратяване на трудовия договор от работодателя с предизвестие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-30

Действие на колективния трудов договор спрямо лицата съгласно чл. 57 от Кодекса на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-28

Коментар по трудови отношения - Изменение на колективния трудов договор - 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-07

Коментар по трудови отношения - Действие на колективния трудов договор спрямо лицата - 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-07

Коментар по трудови отношения - Забрана за допускане на работниците и служителите на работа от работодателя преди да е сключен трудов договор и предоставен екземпляр от него, със заверено копие от уведомлението - 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-07

Коментар по трудови отношения - Работно време и почивки при надомна работа - 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-07

Коментар по трудови отношения - Начало на изпълнението и прекратяване на временната работа - 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-07

Коментар по трудови отношения - Право на информиране и консултиране при промяна на работодателя - 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-07

Коментар по трудови отношения - Удължаване на работното време - 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-07

Коментар по трудови отношения - Гарантиране изплащането на трудовото възнаграждение - 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-07

Коментар по трудови отношения - Прекратяване на трудовия договор, когато уволнението бъде признато за незаконно и работникът или служителят не се яви да заеме работата, на която е възстановен - 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-07

Коментар по трудови отношения - Прекратяване на трудовия договор, когато длъжността е определена за заемане от бременна или от трудоустроен и се яви кандидат, който има право да я заеме - 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-07

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 7)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>