Автори / източници
Анели Цонева

Намерени 50 документа
подредени по дата на публикуване

Трудов договор с пенсионер, неполучаващ пенсията си
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анели Цонева
Обнародван/Публикуван на: 1999-11-01

Определяне на размера на платения годишен отпуск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анели Цонева
Обнародван/Публикуван на: 1999-08-01

Възстановяване и преместване на друга работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анели Цонева
Обнародван/Публикуван на: 1999-08-01

Превръщане на срочен трудов договор в безсрочен
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анели Цонева
Обнародван/Публикуван на: 1999-07-01

Болнични в периода на срочен договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анели Цонева
Обнародван/Публикуван на: 1999-06-01

Изменения на трудов договор при съкращение на длъжност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анели Цонева
Обнародван/Публикуван на: 1999-05-01

Може ли бащата да ползва неплатен отпуск до 6-годишна възраст на детето при преминаване на надомна работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анели Цонева
Обнародван/Публикуван на: 1999-05-01

Закрила при уволнение на синдикален лидер
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анели Цонева
Обнародван/Публикуван на: 1999-05-01

Обявяване на трудов договор за недействителен
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анели Цонева
Обнародван/Публикуван на: 1999-04-01

Участие на синдикални представители в комисия по провеждане на конкурс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анели Цонева
Обнародван/Публикуван на: 1999-04-01

Работа по два трудови договора за непълно работно време и обезщетенията при прекратяването им
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анели Цонева
Обнародван/Публикуван на: 1999-04-01

Необходим трудов стаж за получаване на увеличен размер на обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анели Цонева
Обнародван/Публикуван на: 1999-03-01

Отказ на работника или служителя да изпълнява възложената работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анели Цонева
Обнародван/Публикуван на: 1999-03-01

Какво означава "работна смяна"
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анели Цонева
Обнародван/Публикуван на: 1999-02-01

Видове платени отпуски - специфика, прилики и отлики
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анели Цонева
Обнародван/Публикуван на: 1999-02-01

Право на платен и неплатен отпуск за обучение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анели Цонева
Обнародван/Публикуван на: 1999-02-01

Нарушения на трудовата дисциплина, за които може да се търси дисциплинарна отговорност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анели Цонева
Обнародван/Публикуван на: 1999-02-01

Прекратяване на срочни трудови договори по инициатива на работодателя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анели Цонева
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01

Придобиване правото на обезщетение по чл. 224, ал. 1 КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анели Цонева
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01

Наредба №4 от 1998 г. на МТСП и МЗ за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анели Цонева
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01

Право на платен отпуск за обучение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анели Цонева
Обнародван/Публикуван на: 1998-12-01

Ползване на продължителен неплатен отпуск и правото на обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анели Цонева
Обнародван/Публикуван на: 1998-12-01

Прекратяване на сключен трудов договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анели Цонева
Обнародван/Публикуван на: 1998-12-01

Срочният трудов договор се прекратява с писмен акт
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анели Цонева
Обнародван/Публикуван на: 1998-12-01

Последици от неизпълнението на предписание за трудоустрояване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анели Цонева
Обнародван/Публикуван на: 1998-12-01

Прекратяване на трудов договор при спечелен конкурс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анели Цонева
Обнародван/Публикуван на: 1998-12-01

Прекратяване на договор за управление и контрол
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анели Цонева
Обнародван/Публикуван на: 1998-12-01

Възстановяването на полученото обезщетение за безработица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анели Цонева
Обнародван/Публикуван на: 1998-12-01

Осигурителни вноски за осигуряване при безработица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анели Цонева
Обнародван/Публикуван на: 1998-12-01

Отпуск и обезщетение за гледане на болен член от семейството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анели Цонева
Обнародван/Публикуван на: 1998-12-01

Изпълнение на влязло в сила решение на съда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анели Цонева
Обнародван/Публикуван на: 1998-11-01

Обжалване на решението на ръководителя на бюрото по труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анели Цонева
Обнародван/Публикуван на: 1998-11-01

Видове осигуряване за безработица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анели Цонева
Обнародван/Публикуван на: 1998-11-01

Наемане на работа на пенсионери
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анели Цонева
Обнародван/Публикуван на: 1998-10-01

Временно отстраняване от работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анели Цонева
Обнародван/Публикуван на: 1998-10-01

Трудов стаж при продължителен неплатен отпуск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анели Цонева
Обнародван/Публикуван на: 1998-09-01

За давностния срок относно оспорване на уволнението пред съда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анели Цонева
Обнародван/Публикуван на: 1998-09-01

За правомощията на синдикатите по контрола за спазване на трудовото законодателство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анели Цонева
Обнародван/Публикуван на: 1998-09-01

Право на отпуск при осиновяване на малко дете
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анели Цонева
Обнародван/Публикуван на: 1998-08-01

Прекратяване на трудов договор във връзака с изтърпяване на присъда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анели Цонева
Обнародван/Публикуван на: 1998-08-01

Обезщетение при пенсиониране при недействителен трудов договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анели Цонева
Обнародван/Публикуван на: 1998-06-01

Прекратяване на трудов договор по инициатива на работника или служителя за пенсиониране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анели Цонева
Обнародван/Публикуван на: 1998-06-01

Срочни трудови правоотношения – основания за възникване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анели Цонева
Обнародван/Публикуван на: 1998-05-01

Допълнително споразуменине към трудов договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анели Цонева
Обнародван/Публикуван на: 1998-04-01

Полагане на труд от пенсионер
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анели Цонева
Обнародван/Публикуван на: 1998-04-01

Закрила при уволнение поради спиране на работата за повече от 30 дни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анели Цонева
Обнародван/Публикуван на: 1998-03-01

Прекратяване на трудов договор с лица, заемащи материалноотчетнически длъжности
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анели Цонева
Обнародван/Публикуван на: 1998-02-01

Удължен платен годишен отпуск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анели Цонева
Обнародван/Публикуван на: 1998-01-01

Ползване на отпуск за малко дете от бащата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анели Цонева
Обнародван/Публикуван на: 1998-01-01

Критерии за определяне на дисциплинарното наказание
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анели Цонева
Обнародван/Публикуван на: 1998-01-01