Автори / източници
Мария Велева

Намерен 1 документ

Многонационалната хоризонтална програма за реформа в социалната закрила "Консенсус"
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Велева
Обнародван/Публикуван на: 1999-06-01