Автори / източници
Жанет Богомилова

Намерени 145 документа
подредени по дата на публикуване

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>

За новия размер на минималната работна заплата, в сила от 1 април 2022 г., и плащания, обвързани с нея
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-19

Правна уредба на работата от разстояние по трудов договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-29

Новости в правилата за дългосрочно командироване в чужбина
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-26

Имуществена отговорност на работника или служителя за вреди, които е причинил на работодателя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-25

Полагане на извънреден труд и заплащане за работа през предстоящите празници в края на април и началото на май 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-30

Характеристика и особености на гражданския договор. Разграничение между трудов и граждански договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

Трудов договор при дуална система на професионално образование и обучение чрез работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-29

Заплащане на труда, положен през празничните дни в края на 2018 и в началото на новата година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-21

Платени отпуски за отглеждане на деца до 2-годишна възраст
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-30

Удръжки и запори на трудовото възнаграждение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-30

Право и ред за ползване на платения годишен отпуск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

Трудов договор за краткотрайна сезонна работа в селското стопанство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-29

Новите правила в Кодекса на труда за ползване на отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст, в сила от 1 юли 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-27

Дисциплинарни нарушения и наказания според Кодекса на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-30

Основни акценти в Закона за бюджета на ДОО за 2018 г. и преглед на промените в Кодекса за социално осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-26

Kак ще работим по празниците и заплащане на труда, положен в празничен и почивен ден
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

Нарушения на трудовата дисциплина
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-28

Задължения на работника и служителя по трудовото правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

Cрокове и давност при трудовите спорове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-29

Заплащане и отчитане на извънредния труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-28

Дисциплинарни нарушения и наказания според Кодекса на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-30

Ползване на платен годишен отпуск за текущата и предходни години
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-26

Трудовоправни аспекти на пенсионирането
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-31

Новият размер на минималната работна заплата за 2017 г. и плащанията, обвързани с нея
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

Промени в Кодекса на труда предвиждат почивните дни около празниците да не се разместват и отработват
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-30

Същност и правна уредба на конфликта на интереси за лица на публични длъжности
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

Още за промените в Закона за държавния служител, насочени към усъвършенстване на правната рамка - 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

Преглед на промените в Закона за държавния служител - 1
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

Контрол и административнонаказателна отговорност във връзка с правилата за трудова заетост на чужди граждани в Република България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22

Обезщетения за незаконно недопускане или отстраняване от работа, дължими от работодателя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-26

Задължения на работодателя по трудовото правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

Новите правила за пенсиониране от началото на 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-26

Новата минимална работна заплата за 2016 г.се отразява на всички плащания, обвързани с нея
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-29

Кои са почивните дни през 2016 г. и заплащане на труда, положен по време на официалните празници
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-22

Новите основания за прекратяване на трудовия договор при пенсиониране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-27

За задължението на работодателя да води и съхранява трудови досиета на своите работници и служители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-30

При какви условия е налице командироване и кога се полагат командировъчни пари
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-25

Има ли право възстановеният от съда работник на платен годишен отпуск за времето на незаконното уволнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-31

Социалната пенсия и обвързаните с нея плащания от ДОО се увеличават от 1 юли 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-30

Преминаване на държавна служба в друга администрация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-29

Как се зачита стаж за пенсия за времето на майчинство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-29

Условия и ред за командироване на държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-28

Определяне на възнагражденията на служителите в държавната администрация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-31

Всяка промяна в изискванията за заеманата работа и възлагането на нови функции се отразява в длъжностната характеристика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

Нови размери на минималната работна заплата за 2015 г. и основни плащания, обвързани с нея
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-30

За разликите между намалено, непълно и ненормирано работно време
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30

Временно лишаване от правото да се упражнява определена професия или дейност като основание за уволнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-28

Трудов договор с условие за обучение по време на работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-31

Способи за повишаване в държавна служба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-30

Основни правила и етапи при оценяване на държавните служители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-29

Право на отпуск и обезщетение за гледане на болен член от семейството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-29

Право на отпуск и обезщетение за гледане на болен член от семейството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-29

Налагане на дисциплинарно наказание и връчване на необходимите документи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-27

Здравно осигуряване на пенсионер, назначен по граждански договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-30

Преглед на измененията в наредбите по прилагането на КСО, в сила за 2014 г. - 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

Преглед на измененията в наредбите по прилагането на КСО, в сила за 2014 г. - 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

Преглед на измененията в наредбите по прилагането на КСО, в сила за 2014 г. – 1
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-28

Преглед на измененията в наредбите по прилагането на КСО, в сила за 2014 г. – 1
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-28

Преглед на промените в Кодекса за социално осигуряване, в сила от началото на 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-28

Преглед на промените в Кодекса за социално осигуряване, в сила от началото на 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-28

Значение, заплащане и зачитане за стаж на отпуска при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-31

Значение, заплащане и зачитане за стаж на отпуска при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-31

Ред за командироване и размер на командировъчните пари в чужбина
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-27

Заплащане при командироване в страната
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-29

Ред и срокове за изплащане на пенсии за минало време, по банков път и чрез пълномощно
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

Ред и срокове за изплащане на пенсии за минало време, по банков път и чрез пълномощно
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

Обезщетения при уволнение поради закриване на предприятието
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-28

Какви са условията за пенсиониране през 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-30

Какви са условията за пенсиониране през 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-30

Законови принципи и гаранции при определяне и заплащане на трудовото възнаграждение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

Заплащане на труда, положен през почивните дни на месец май 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-31

Актуален ред за изчисляване и изплащане на обезщетения и помощи от ДОО през 2013 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

Актуален ред за изчисляване и изплащане на обезщетения и помощи от ДОО през 2013 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

Обжалване на предписанията на инспекторите по труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-29

Най-често изплащани обезщетения, при прекратяване на трудовия договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-26

Условия за придобиване право на пенсия през 2013 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-29

Условия за придобиване право на пенсия през 2013 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-29

Специфични правила за извършване на надомна работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

Промени в Закона за администрацията, въвеждащи нови изисквания към получаваните допълнителни възнаграждения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

Какви удръжки могат да се правят от пенсията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

Какви удръжки могат да се правят от пенсията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

Уволнение на служители от ръководството на предприятието поради сключване на нов договор за управление
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-28

Ред за уведомяване на НАП след изтичане на 3-дневния срок от сключването на трудовия договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

Графикът за отпуските – Утвърждаване, допълване и извършване на промени
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-31

Промени в Закона за държавния служител, в сила от 1 юли 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-29

Законови възможности за възлагане на допълнителни функции в рамките на трудовото правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-29

Промени в уредбата на обезщетенията при безработица, изплащани през 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-27

Промени в уредбата на обезщетенията при безработица, изплащани през 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-27

Условия и ред за регистрация на предприятия за временна работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

Нови моменти в условията за пенсиониране от началото на 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

Нови моменти в условията за пенсиониране от началото на 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

За многобройните задължения по мерките срещу изпирането на пари, предвидени за счетоводителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-30

Заплата може да се увеличава със заповед
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-29

Установяване и заверяване на осигурителен стаж и доход на лицата, работещи без трудово правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-29

Установяване и заверяване на осигурителен стаж и доход на лицата, работещи без трудово правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-29

Новият размер на минималната работна заплата и основни плащания, обвързани с нея
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-30

Основания за прекратяване на трудовия договор при болест и обезщетения, които се полагат на работника
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-30

За някои нерешени въпроси в новата уредба на трудовия договор за надомна работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

Самоосигуряващите се лица подават декларация в нап при прекъсване на дейността си
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-29

Самоосигуряващите се лица подават декларация в нап при прекъсване на дейността си
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-29

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>