Автори / източници
Марин Нейков, проф. д.ик.н

Намерени 10 документа
подредени по дата на публикуване

Критериите за оценяване предложенията на застрахователите при откритата процедура за възлагане на обществена поръчка за застраховане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марин Нейков
Обнародван/Публикуван на: 2001-02-01

Пенсионното осигуряване и перспективите в пенсионното застраховане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марин Нейков
Обнародван/Публикуван на: 2000-11-01

Разширяване функциите на посредниците в застраховането
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марин Нейков
Обнародван/Публикуван на: 2000-09-01

Застраховка на банкови кредити
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марин Нейков
Обнародван/Публикуван на: 1999-11-01

Застраховане на стоков кредит
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марин Нейков
Обнародван/Публикуван на: 1999-10-01

Застраховане на рисковете в банковата система
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марин Нейков
Обнародван/Публикуван на: 1999-02-01

Застрахователният пазар - същност и компоненти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марин Нейков
Обнародван/Публикуван на: 1998-12-01

Застрахователни продукти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марин Нейков
Обнародван/Публикуван на: 1998-11-01

Относно определяне размера на "Запасния фонд" в застрахователните дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марин Нейков
Обнародван/Публикуван на: 1998-10-01

Измененията в счетоводното отчитане на застрахователна дейност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марин Нейков
Обнародван/Публикуван на: 1998-09-01