Автори / източници
Валентина Кръстева

Намерени 63 документа
подредени по дата на публикуване

Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Видове пенсии и условия за отпускането им - 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-19

Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Размер на пенсиите - Начин на определяне - Минимални пенсии и максимален размер на пенсията - 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-19

Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Други въпроси, свързани с пенсионното осигуряване - 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-19

Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Видове пенсии и условия за отпускането им - 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-19

Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Размер на пенсиите - Начин на определяне - Минимални пенсии и максимален размер на пенсията - 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-19

Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Други въпроси, свързани с пенсионното осигуряване - 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-19

Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Видове пенсии, размери и условия за отпускането им - 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-16

Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Отпускане и изплащане на пенсиите - 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-16

Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Други въпроси, свързани с пенсионното производство - 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-16

Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Видове пенсии, размери и условия за отпускането им - 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-16

Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Отпускане и изплащане на пенсиите - 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-16

Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Други въпроси, свързани с пенсионното производство - 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-16

Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Видове пенсии и условия за отпускането им – 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-10

Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Размер на пенсиите ­ начин на определяне, минимални пенсии и максимален размер на пенсията – 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-10

Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Други въпроси, свързани с пенсионното производство – 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-10

Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Видове пенсии и условия за отпускането им – 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-10

Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Размер на пенсиите ­ начин на определяне, минимални пенсии и максимален размер на пенсията – 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-10

Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Други въпроси, свързани с пенсионното производство – 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-10

Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Видове пенсии и условия за отпускането им – 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-08

Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Осигурителен стаж – 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-08

Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Видове пенсии и условия за отпускането им – 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-08

Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Осигурителен стаж – 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-08

Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Видове пенсии и общи условия за отпускането им. Нови моменти в пенсионното осигуряване през 2007 г. – 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-02

Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Осигурителен стаж. Общи положения и нови моменти – 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-02

Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Видове пенсии и общи условия за отпускането им. Нови моменти в пенсионното осигуряване през 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-21

Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Осигурителен стаж.общи положения и нови моменти - 2006
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-21

Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Приемане на архивите на осигурители с прекратена дейност без правоприемник в нои и изграждане на архивно стопанство – 2006
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-21

Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Приемане на архивите на осигурители с прекратена дейност без правоприемник в нои и изграждане на архивно стопанство – 2006
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-21

Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Осигурителен стаж.общи положения и нови моменти - 2006
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-21

Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Видове пенсии и общи условия за отпускането им. Нови моменти в пенсионното осигуряване през 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-21

Възможности за преизчисляване на пенсиите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

Възможности за преизчисляване на пенсиите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - видове пенсии, характеристика, правна уредба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - отпускане и изплащане на пенсиите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - общи положения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - осигурителен стаж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - общи положения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - осигурителен стаж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - видове пенсии, характеристика, правна уредба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - отпускане и изплащане на пенсиите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

Новите моменти в правната уредба за осигурителния стаж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

Новите моменти в правната уредба за осигурителния стаж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - 2002 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - 2002 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Видове пенсии, характеристика, правна уредба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2002-02-01

Отпускане и изплащане на пенсиите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2002-02-01

Общи положения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2002-02-01

Осигурителен стаж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2002-02-01

Видове пенсии, характеристика, правна уредба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2001-01-01

Пенсионно производство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2001-01-01

Общи положения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2001-01-01

Осигурителен стаж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2001-01-01

Видове пенсии, характеристика, правна уредба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2000-02-01

Отпускане и изплащане на пенсиите, необходими документи, пенсионно производство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2000-02-01

Общи положения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2000-02-01

Осигурителен стаж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2000-02-01

Видове пенсии, характеристика, правна уредба - продължение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2000-02-01

Видове пенсии, основна характеристика, регламентация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01

Пенсиониране при трудов стаж от различни категории
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01

Добавки към пенсиите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01

Пенсионно производство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01

Изплащане на пенсиите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01

Видове пенсии, основна характеристика, регламентация (продължение)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01