Автори / източници
МЗ

Намерени 14 документа
подредени по дата на публикуване

Регистър на службите по трудова медицина
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: МЗ
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-18

Регистър на службите по трудова медицина, съгласно чл. 25г, ал. 6 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: МЗ
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-02

Регистър на службите по трудова медицина
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: МЗ
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-21

Регистър на службите по трудова медицина, съгласно чл. 25г, ал. 6 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: МЗ
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-12

Европейска харта за правата на пациентите
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МЗ
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

Национална програма по безопасност и здраве при работа - 2009 година
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МЗ
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-30

Указание № 91-01-105 от 23.04.2008 г. на МЗ
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МЗ
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-29

ЗАПОВЕД № РД-09-483 от 03.07.2001 г. на Министерство на здравеопазването и Националния осигурителен институт
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НОИ
Обнародван/Публикуван на: 2001-11-01

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МЗ
Обнародван/Публикуван на: 2000-07-01

Списък на нормативните актове, свързани с изпълнението на изискванията на Наредба № 7 от 23 септември 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МЗ
Обнародван/Публикуван на: 1999-12-01

Списък на регистрираните служби по трудова медицина - първа част
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МЗ
Обнародван/Публикуван на: 1999-10-01

Списък на регистрираните служби по трудова медицина - втора част
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МЗ
Обнародван/Публикуван на: 1999-10-01

Писмо №19-00-53 от 28.06.1999г.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МЗ
Обнародван/Публикуван на: 1999-08-01

Писмо №94-04-10 от 25.05.1999г.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МЗ
Обнародван/Публикуван на: 1999-08-01