Автори / източници
Нели Вангелова

Намерени 37 документа
подредени по дата на публикуване

Oт 1 юли 2019 година са в сила изменения в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, и в приложенията към нея
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Вангелова
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-26

Oт 1 юли 2019 година са в сила изменения в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, и в приложенията към нея
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Вангелова
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-26

Новите правила в Кодекса за социално осигуряване, свързани с правото на обезщетения на осиновителите на деца до 5-годишна възраст
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Вангелова
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-27

Въпроси и отговори, свързани с обезщетенията за временна неработоспособност, бременност и раждане – 1/2017
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Вангелова
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-25

Въпроси и отговори, свързани с обезщетенията за временна неработоспособност, бременност и раждане – 2/2017
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Вангелова
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-25

Въпроси и отговори, свързани с обезщетенията за временна неработоспособност, бременност и раждане – 3/2017
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Вангелова
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-25

Въпроси и отговори, свързани с обезщетенията за временна неработоспособност, бременност и раждане – 4/2017
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Вангелова
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-25

Въпроси и отговори, свързани с обезщетенията за временна неработоспособност, бременност и раждане – 5/2017
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Вангелова
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-25

Въпроси и отговори, свързани с обезщетенията за временна неработоспособност, бременност и раждане – 6/2017
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Вангелова
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-25

Промените в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, в сила от 1 юни 2017 г., и прилагането им в практиката
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Вангелова
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-26

Най-често допускани грешки при подаване по електронен път на данните за изчисляване на паричните обезщетения и помощи от ДОО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Вангелова
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-30

Въпроси и отговори по паричните обезщетения за болест и майчинство – 1/2016
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Вангелова
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22

Въпроси и отговори по паричните обезщетения за болест и майчинство – 2/2016
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Вангелова
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22

Въпроси и отговори по паричните обезщетения за болест и майчинство – 3/2016
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Вангелова
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22

От 1 януари 2016 г. е в сила нов ред за подаване в НОИ на документи и данни за изплащане на парични обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Вангелова
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-29

Новата Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Вангелова
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-25

На 30.06.2015 г. изтича преходният период за представяне на хартиен или на електронен носител в ТП на НОИ на данните от издадените болнични листове и решенията на ЛКК по обжалването им
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Вангелова
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-30

Промени в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО, във връзка с новия ред за издаване на болничните листове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Вангелова
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-28

Промени в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО, във връзка с новия ред за издаване на болничните листове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Вангелова
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-28

Още за реда за представяне в НОИ на издадените болнични листове и решенията по обжалването им
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Вангелова
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-30

Още за реда за представяне в НОИ на издадените болнични листове и решенията по обжалването им
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Вангелова
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-30

Право на парични обезщетения за бременност и раждане при недостигащ осигурителен стаж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Вангелова
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

Промени в изчисляването и изплащането на обезщетенията за болест и майчинство, и в начина на представяне на документите в НОИ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Вангелова
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-27

Промени в изчисляването и изплащането на обезщетенията за болест и майчинство, и в начина на представяне на документите в НОИ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Вангелова
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-27

Кога не се дължат лихви от лицата, получили неправомерно парични обезщетения за отглеждане на малко дете, когато то е било настанено в детско заведение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Вангелова
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-30

Кога не се дължат лихви от лицата, получили неправомерно парични обезщетения за отглеждане на малко дете, когато то е било настанено в детско заведение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Вангелова
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-30

Новата Инструкция за работата и отчетността с болнични листове за временна неработоспособност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Вангелова
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

Новата Инструкция за работата и отчетността с болнични листове за временна неработоспособност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Вангелова
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

От 1 юли 2011 г. болничните листове се представят в нои с ново приложение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Вангелова
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-28

От 1 юли 2011 г. болничните листове се представят в нои с ново приложение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Вангелова
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-28

Новости в изчисляването и изплащането на паричните обезщетения при болест и майчинство през 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Вангелова
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-29

Новости в изчисляването и изплащането на паричните обезщетения при болест и майчинство през 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Вангелова
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-29

Прекъсване на временната неработоспособност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Вангелова
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

Прекъсване на временната неработоспособност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Вангелова
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

Промени в кодекса за социално осигуряване и в Закона за бюджета на ДОО, в сила от 01.07.2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Вангелова
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

Промени в кодекса за социално осигуряване и в Закона за бюджета на ДОО, в сила от 01.07.2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Вангелова
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

Здравно осигуряване на дете на безработни родители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Вангелова
Обнародван/Публикуван на: 2000-11-01