Автори / източници
Георги Зафиров

Намерени 7 документа
подредени по дата на публикуване

Съставяне на акт за установяване на административно нарушение по КСО и издаване на наказателно постановление
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Зафиров
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

Съставяне на акт за установяване на административно нарушение по КСО и издаване на наказателно постановление
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Зафиров
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

Разсрочване на задълженията към държавното обществено осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Зафиров
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-29

Разсрочване на задълженията към държавното обществено осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Зафиров
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-29

Определянето на обезщетението при бременности майчинство след друг вид неработоспособност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Зафиров
Обнародван/Публикуван на: 2001-11-01

За кои лица се издават осигурителни книжки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Зафиров
Обнародван/Публикуван на: 2000-12-01

Социално и здравно осигуряване на жените в отпуск по майчинство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Зафиров
Обнародван/Публикуван на: 2000-11-01