Автори / източници
Петьо Славов

Намерени 12 документа
подредени по дата на публикуване

Процедурни правила за принудително събиране на доказателства по чл. 41а ЗЗК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петьо Славов
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

Методика за определяне размера на имуществените санкции по ЗЗК - основни положения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петьо Славов
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

Обжалване на решенията на КЗК от “заинтересувани лица”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петьо Славов
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

Промени в производството по Закона за защита на конкуренцията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петьо Славов
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

Приложимост на ЗЗК спрямо физически лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петьо Славов
Обнародван/Публикуван на: 2002-09-01

Разрешителните режими като бариера за навлизане на пазара
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петьо Славов
Обнародван/Публикуван на: 2002-06-01

Осъществяване на нелоялна конкуренция от РМД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петьо Славов
Обнародван/Публикуван на: 2002-03-01

Особени случаи на фактически монопол ­ предпоставка за злоупотреба по чл. 18 ЗЗК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петьо Славов
Обнародван/Публикуван на: 2001-10-01

Имитация на произход по чл. 33, ал. 1 ЗЗК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петьо Славов
Обнародван/Публикуван на: 2001-03-01

Фиксирането на цени за препродажба в дистрибуторските договори е нарушение на ЗЗК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петьо Славов
Обнародван/Публикуван на: 2001-01-01

Монополите - изключение на принципа за свободна стопанска инициатива
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петьо Славов
Обнародван/Публикуван на: 2000-10-01

Законът за държавните помощи ­основни положения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петьо Славов
Обнародван/Публикуван на: 1998-01-01