Автори / източници
Боряна Тулешкова

Намерени 6 документа
подредени по дата на публикуване

Присъединяването по чл. 97 ЗС ­ фактически състав и приложно поле
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Боряна Тулешкова
Обнародван/Публикуван на: 2002-03-01

Преработването ­ вещноправни и облигационноправни последици
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Боряна Тулешкова
Обнародван/Публикуван на: 2001-10-01

Електронният подпис - законодателната инициатива в България в контекста на хармонизиращите критерии на ЕС относно електронните подписи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Боряна Тулешкова
Обнародван/Публикуван на: 2000-09-01

Ограничения на правото на собственост върху недвижими имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Боряна Тулешкова
Обнародван/Публикуван на: 2000-07-01

Може ли общината да участва като страна в производството по вътрешен търговски арбитраж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Боряна Тулешкова
Обнародван/Публикуван на: 2000-07-01

Възлагане на малки обществени поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Боряна Тулешкова
Обнародван/Публикуван на: 2000-06-01