Автори / източници
Мариела Кондова, д.е.с.

Намерени 4 документа
подредени по дата на публикуване

Рискът и лихвеният суап ­ същност и счетоводни аспекти ­
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Кондова
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

Нематериални активи - актуални въпроси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Кондова
Обнародван/Публикуван на: 2000-10-01

Инвестициите - счетоводни аспекти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Кондова
Обнародван/Публикуван на: 2000-07-01

Счетоводно отчитане и данъчно третиране на апорта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Кондова
Обнародван/Публикуван на: 2000-06-01