Автори / източници
Султана Българенска, д.е.с.

Намерени 7 документа
подредени по дата на публикуване

Отчитане на субсидии от фонд „Земеделие“
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Султана Българенска
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-29

Определяне на отчетна стойност на урегулиран поземлен имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Султана Българенска
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

Счетоводно отчитане на схеми за единно плащане на площ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Султана Българенска
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-29

Продажба на прилежащ терен - счетоводно отчитане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Султана Българенска
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-29

Трансформиране на земеделски производител ­ физическо лице, в ООД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Султана Българенска
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

Счетоводство на земеделската кооперация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Султана Българенска
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

Как се отчита преотстъпеният данък?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Султана Българенска
Обнародван/Публикуван на: 2000-05-01