Автори / източници
Денка Георгиева

Намерени 4 документа
подредени по дата на публикуване

При забранено изплащане на работната заплата от работодателя трудовия договор на работника се прекратява без предизвестие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Денка Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2000-09-01

Отпускът за временна нетрудоспособност не спира срока на предизвестието за уволнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Денка Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2000-08-01

Новият управител на еднолично акционелно дружество може да уволни заварените от него служители от ръководството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Денка Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2000-07-01

Писменото съгласие за уволнение на майка с дете до 3-годишна възраст, не може да замени разрешението на инспекцията по труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Денка Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2000-05-01