Автори / източници
Маруся Димитрова

Намерени 6 документа
подредени по дата на публикуване

Коментар на практиката по ЗАПСП
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маруся Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

Правният режим на интелектуалната собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маруся Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2002-03-01

Мерки на границата по ЗАПСП
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маруся Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2001-09-01

Гражданскоправна и административноправна защита по ЗАПСП
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маруся Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2001-03-01

Защита при нарушения по Закона за патентите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маруся Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2000-05-01

Административнонаказателна отговорност по ЗАПСП
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маруся Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 1998-01-01