Автори / източници
Милена Дамянова

Намерени 3 документа
подредени по дата на публикуване

Гарантиране на депозитите в банките - степен на хармонизация на българския закон с правото на ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милена Дамянова
Обнародван/Публикуван на: 2000-08-01

Изисквания за членство в ЕС относно финансовите услуги
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милена Дамянова
Обнародван/Публикуван на: 2000-06-01

Финансовите услуги в контекста на европейската интеграция
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милена Дамянова
Обнародван/Публикуван на: 2000-03-01