Автори / източници
Ивелин Буров

Намерени 7 документа
подредени по дата на публикуване

Нов британски стандарт BS OHSAS 18001:2007 "Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания"
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивелин Буров
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

Сертификация за съответствие на продукти с изискванията на българските стандарти
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Ивелин Буров
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

Оценяване на съответствието с изискванията на българските стандарти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивелин Буров
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

Преобразуване на Българския институт по стандартизация в неправителствена организация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивелин Буров
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-31

Доброволна стандартизация - постигане на целите и прилагане на принципите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивелин Буров
Обнародван/Публикуван на: 2000-05-01

Доброволната стандартизация - цели и принципи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивелин Буров
Обнародван/Публикуван на: 2000-04-01

Законова уредба в областта на техническото регламентиране, стандартизация и оценяване на съответствието
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивелин Буров
Обнародван/Публикуван на: 2000-01-01