Автори / източници
Ирина Стоева

Намерени 18 документа
подредени по дата на публикуване

Съществени промени в правната уредба на Гаранционния фонд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирина Стоева
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

Последните промени в областта на задължителното застраховане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирина Стоева
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-31

Практика на Комисията по финансов надзор относно прилагането на чл. 31, ал. 1, т. 5 от Закона за застраховането
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирина Стоева
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

Застраховка “Помощ при пътуване”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирина Стоева
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

Измененията в Закона за застраховането относно дейността на Гаранционния фонд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирина Стоева
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

Практически въпроси на каско застраховането
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирина Стоева
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

Наредбата за извършване на дейност като застрахователен брокер и застрахователен агент
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирина Стоева
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

Новата Наредба за задължителното застраховане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирина Стоева
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

За правата на пострадалите при ПТП, когато застрахователят на “Гражданската отговорност” откаже да изплати присъденото от наказателния съд обезщетение за вреди
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирина Стоева
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-24

Какво да очакваме с новото Национално бюро по споразумението “Зелена карта”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирина Стоева
Обнародван/Публикуван на: 2002-05-01

Кои са задължителните застраховки за превозвачите, извършващи обществен превозна пътници?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирина Стоева
Обнародван/Публикуван на: 2001-11-01

Някои особености на карго застраховането
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирина Стоева
Обнародван/Публикуван на: 2001-08-01

Застраховане отговорността на членовете на управителните и контролни органи на капиталовите търговски дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирина Стоева
Обнародван/Публикуван на: 2001-04-01

За договора между възложителя и застрахователния брокер
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирина Стоева
Обнародван/Публикуван на: 2000-10-01

Преглед на международното споразумение "Зелена карта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирина Стоева
Обнародван/Публикуван на: 2000-05-01

Възможности за застраховане на риска при публично предлагане на облигации
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирина Стоева
Обнародван/Публикуван на: 2000-03-01

Правна уредба на застрахователния надзор в Европейските директиви и в българското законодателство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирина Стоева
Обнародван/Публикуван на: 1999-12-01

Промени в Наредбата за задължителното застраховане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирина Стоева
Обнародван/Публикуван на: 1999-10-01