Автори / източници
Константин Велев

Намерени 3 документа
подредени по дата на публикуване

Проблеми на прекратяването и ликвидацията на заварени застрахователи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Константин Велев
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01

Върху някои проблеми на застрахователното посредничество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Константин Велев
Обнародван/Публикуван на: 1998-08-01

Върху някои проблеми на експортното застраховане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Константин Велев
Обнародван/Публикуван на: 1998-07-01