Автори / източници
Светослав Григоров

Намерени 33 документа
подредени по дата на публикуване

Проверете кога е наложена възбраната
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светослав Григоров
Обнародван/Публикуван на: 2002-06-01

Съдът няма да прекрати дружеството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светослав Григоров
Обнародван/Публикуван на: 2002-05-01

Договорът за наем действа и спрямо купувача на имота
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светослав Григоров
Обнародван/Публикуван на: 2002-05-01

Отчуждаване на завещана вещ. Задължения на продавача на наследство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светослав Григоров
Обнародван/Публикуван на: 2002-04-01

Авторското право не се включва в съпружеската имуществена общност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светослав Григоров
Обнародван/Публикуван на: 2002-04-01

Работа по външно съвместителство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светослав Григоров
Обнародван/Публикуван на: 2002-04-01

Нередовна е поканата без посочен дневен ред
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светослав Григоров
Обнародван/Публикуван на: 2002-03-01

Удръжки от трудовото възнаграждение без съгласието на работника или служителя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светослав Григоров
Обнародван/Публикуван на: 2002-02-01

Възнаграждението се определя от страните по договора
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светослав Григоров
Обнародван/Публикуван на: 2002-02-01

Нотариалната покана има доказателствена сила
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светослав Григоров
Обнародван/Публикуван на: 2001-10-01

Работодателят може да бъде принуден да сключи трудов договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светослав Григоров
Обнародван/Публикуван на: 2001-10-01

Трудово възнаграждение при вътрешно заместване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светослав Григоров
Обнародван/Публикуван на: 2001-10-01

Продажба на наследство, в което има съсобствен имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светослав Григоров
Обнародван/Публикуван на: 2001-09-01

Договор за използване на произведение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светослав Григоров
Обнародван/Публикуван на: 2001-09-01

Непряка дискриминация ­ нов момент в трудовите правоотношения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светослав Григоров
Обнародван/Публикуван на: 2001-09-01

Отмяна дарението след развод
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светослав Григоров
Обнародван/Публикуван на: 2001-08-01

Няма да получите отстъпка от данъка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светослав Григоров
Обнародван/Публикуван на: 2001-05-01

Отменителните искове по чл. 647 от Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светослав Григоров
Обнародван/Публикуван на: 2001-04-01

Трудово възнаграждение при вътрешно заместване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светослав Григоров
Обнародван/Публикуван на: 2000-11-01

Временна делба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светослав Григоров
Обнародван/Публикуван на: 2000-08-01

Ликвидация на дружеството с ограничена отговорнот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светослав Григоров
Обнародван/Публикуван на: 2000-08-01

Ред за изменение на регулационни и застроителни планове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светослав Григоров
Обнародван/Публикуван на: 2000-07-01

Плащания, които се дължат от работодателя на наследниците на починал работник или служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светослав Григоров
Обнародван/Публикуван на: 2000-07-01

Трудовото правоотношение на съдружник в ООД се регламентира от Кодекса на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светослав Григоров
Обнародван/Публикуван на: 2000-06-01

Могат ли дружества с чуждестранно участие да придобиват недвижими имоти в страната?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светослав Григоров
Обнародван/Публикуван на: 2000-04-01

Какви имоти могат да се ипотекират
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светослав Григоров
Обнародван/Публикуван на: 2000-03-01

Делба на съсобствен парцел
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светослав Григоров
Обнародван/Публикуван на: 2000-03-01

Трудов договор със срок за изпитване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светослав Григоров
Обнародван/Публикуван на: 2000-02-01

Учредяване на право на строеж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светослав Григоров
Обнародван/Публикуван на: 1999-11-01

Детето от първия брак наследява заедно с детето от втория
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светослав Григоров
Обнародван/Публикуван на: 1999-11-01

Договор за доброволна делба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светослав Григоров
Обнародван/Публикуван на: 1999-11-01

Промяна на трудов договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светослав Григоров
Обнародван/Публикуван на: 1999-11-01

Продажба на предприятие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светослав Григоров
Обнародван/Публикуван на: 1999-10-01