Автори / източници
Александър Коджабашев

Намерени 3 документа
подредени по дата на публикуване

За някои въпроси на патентното право - чл. 20, т. 5 от Закона за патентите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Коджабашев
Обнародван/Публикуван на: 2000-03-01

Разрешителен режим в новия Закон за водите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Коджабашев
Обнародван/Публикуван на: 1999-11-01

Собственост, ограничения на собствеността и поземлени сервитути, сързани с водните обекти - някои нови положения в Закона за водите (ДВ, бр. 67 от 1999 г. )
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Коджабашев
Обнародван/Публикуван на: 1999-09-01