Автори / източници
Иво Гулев

Намерени 17 документа
подредени по дата на публикуване

Действия на митническите органи при неправилно тарифно класиране на стоки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иво Гулев
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

Благоприятното тарифно третиране в митническото законодателство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иво Гулев
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

Промени в нормативната уредба на митническите икономически режими
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иво Гулев
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

Промени във функционирането на режима “транзит”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иво Гулев
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

Мерки за обезпечаване вземанията на митническите органи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иво Гулев
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

Изменения в административнонаказателните разпоредби на Закона за митниците
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иво Гулев
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

Анулиране на митническата декларация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иво Гулев
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

Обхват и условия за допускане на временен внос на транспортни средства с пълно освобождаване от вносни митни сборове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иво Гулев
Обнародван/Публикуван на: 2002-10-01

Отклоняването от митнически надзор като основание за възникване на вносно митническо задължение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иво Гулев
Обнародван/Публикуван на: 2002-07-01

Неприключване на митническите режими
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иво Гулев
Обнародван/Публикуван на: 2002-04-01

Манифестиране на стоките пред митническите органи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иво Гулев
Обнародван/Публикуван на: 2002-01-01

Деклараторът в митническото законодателство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иво Гулев
Обнародван/Публикуван на: 2001-10-01

Митническо оформяне на благородните метали, скъпоценните камъни и изделията от тях
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иво Гулев
Обнародван/Публикуван на: 2001-07-01

Изоставянето на стоки в полза на държавата по закона за митниците
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иво Гулев
Обнародван/Публикуван на: 2001-04-01

Още за вноса на автомобили в страната
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иво Гулев
Обнародван/Публикуван на: 2000-11-01

"Отнемането в полза на държавата" по Закона за митниците
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иво Гулев
Обнародван/Публикуван на: 2000-05-01

Досъбиране на митни сборове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иво Гулев
Обнародван/Публикуван на: 1999-08-01