Автори / източници
Елина Костова

Намерени 33 документа
подредени по дата на публикуване

Изменения и допълнения в КСО, отнасящи се за задължителното пенсионно осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елина Костова
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-30

Изменения и допълнения в КСО, отнасящи се за задължителното пенсионно осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елина Костова
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-30

Промените в задължителното пенсионно осигуряване, направени със Закона за изменение и допълнение на КСО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елина Костова
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

Промените в задължителното пенсионно осигуряване, направени със Закона за изменение и допълнение на КСО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елина Костова
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

Ред за подаване на заявления и необходими документи, за отпускане на пенсия за трудова дейност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елина Костова
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

Ред за подаване на заявления и необходими документи, за отпускане на пенсия за трудова дейност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елина Костова
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

Индексиране на пенсиите от 1 юли 2009 г. и определяне на нов размер на социалната пенсия за старост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елина Костова
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-30

Индексиране на пенсиите от 1 юли 2009 г. и определяне на нов размер на социалната пенсия за старост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елина Костова
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-30

Преизчисляване на пенсиите за трудова дейност от 01.10.2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елина Костова
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

Преизчисляване на пенсиите за трудова дейност от 01.10.2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елина Костова
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

Осъвременяване на пенсиите от 1 юли 2008 Година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елина Костова
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-29

Осъвременяване на пенсиите от 1 юли 2008 Година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елина Костова
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-29

Нов размер на социалната пенсия за старост от 1 юли 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елина Костова
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

Нов размер на социалната пенсия за старост от 1 юли 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елина Костова
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

Промяна в сроковете на действие на преходните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване, уреждащи възможността за по-ранно пенсиониране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елина Костова
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

Промяна в сроковете на действие на преходните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване, уреждащи възможността за по-ранно пенсиониране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елина Костова
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

Промените в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, извършени с ПМС № 21 от 08.02.2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елина Костова
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

Промените в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, извършени с ПМС № 21 от 08.02.2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елина Костова
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

100 лева коледна добавка към пенсиите за декември ще получат всички пенсионери
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елина Костова
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-28

100 лева коледна добавка към пенсиите за декември ще получат всички пенсионери
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елина Костова
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-28

Индексиране на пенсиите от 1 октомври 2007 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елина Костова
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

Индексиране на пенсиите от 1 октомври 2007 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елина Костова
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

Индексиране на пенсиите от 1 януари 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елина Костова
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

Индексиране на пенсиите от 1 януари 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елина Костова
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

Коледните добавки към пенсиите за декември 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елина Костова
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

Коледните добавки към пенсиите за декември 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елина Костова
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

Осъвременяване на пенсиите по чл. 100 от 1 юни 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елина Костова
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

Осъвременяване на пенсиите по чл. 100 от 1 юни 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елина Костова
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

Промените в Кодекса за задължително обществено осигуряване в частта им относно задължителното пенсионно осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елина Костова
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

Промените в Кодекса за задължително обществено осигуряване в частта им относно задължителното пенсионно осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елина Костова
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

Относно изчисляването на пенсиите за осигурителен стаж и възраст съгласно разпоредбите на КЗОО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елина Костова
Обнародван/Публикуван на: 2000-06-01

Добавки към пенсиите на преживелите съпрузи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елина Костова
Обнародван/Публикуван на: 1999-09-01

Условия за придобиване право на пенсия на жените при трудов стаж от III категория труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елина Костова
Обнародван/Публикуван на: 1999-08-01