Автори / източници
Евгения Ценова, д-р ик. н.

Намерени 75 документа
подредени по дата на публикуване

Коментар по облагане доходите на физическите лица – 2005 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-10

Коментар по облагане доходите на физическите лица – Облагане на доходите от трудови и приравнени към тях правоотношения - 2005 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-10

Коментар по облагане доходите на физическите лица - Промени в облагането с окончателен годишен (патентен) данък - 2005 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-10

Коментар по облагане доходите на физическите лица - Процедурни разпоредби по Закона за облагане доходите на физическите лица (ЗОДФЛ) - 2005 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-10

Данъчни облекчения за отглеждане на дете
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

Елементи на семейно подоходно облагане, заложени в подготвяния нов Закон за облагане доходите на физическите лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

Коментар по облагане доходите на физическите лица - 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

Коментар по облагане доходите на физическите лица - Облагане на доходите от допълнително доброволно осигуряване и от застраховки “живот” и от ваучери за храна - 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

Коментар по облагане доходите на физическите лица - Примери за облагане на някои доходи от извънтрудови правоотношения – 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

Данъчното третиране на вноските за допълнително доброволно осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

Въпроси и отговори по прилагане на ЗОДФЛ ­ 14/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

Въпроси и отговори по прилагане на ЗОДФЛ ­ 15/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

Данъчно облекчение за дарение при облагане на доходите от трудови правоотношения по реда на Закона за облагане доходите на физическите лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

Коментар по облагане доходите на физическите лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

Коментар по облагане доходите на физическите лица - Примери по облагане на доходите от трудови и приравнени на тях правоотношения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

Коментар по облагане доходите на физическите лица - Облагане на доходите от извънтрудови правоотношения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

Коментар по облагане доходите на физическите лица - Процедурни разпоредби по ЗОДФЛ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

Деклариране на доходите, получени от физически лица през 2002 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

Коментар по облагане доходите на физическите лица - 2002 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Данъчно облекчение за дарение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2002-11-01

Въпроси и отговори по ЗОДФЛ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2002-09-01

Коментар по облагане доходите на физическите лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2002-09-01

Основни аспекти на облагането на доходите от трудови правоотношения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2002-09-01

Облагане на доходите от извънтрудови правоотношения по реда на глава осма и десета от ЗОДФЛ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2002-09-01

Облагането на други доходи по редана глава единадесета от ЗОДФЛ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2002-09-01

Данъчно производство по зодфл и връзкас някои разпоредби на ДПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2002-09-01

Въпроси и отговори по ЗОДФЛ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2002-06-01

Промени в облекчението за доброволно осигуряване и застраховане на физическите лица през 2002 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2002-02-01

Подаване на годишна данъчна декларация по реда на Закона за облагане доходите на физическите лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2001-12-01

Увод
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2001-10-01

Специфики при дефинирането на данъчните субекти по смисъла на ЗОДФЛ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2001-10-01

Необлагаеми и освободени от облагане доходи по реда на ЗОДФЛ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2001-10-01

Някои аспекти в облагането на доходите от трудови правоотношения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2001-10-01

Примери за авансово и годишно облагане на доходите от извънтрудови правоотношения, наеми, едноличен търговец
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2001-10-01

Данъчно производство във връзка с облагане на доходите на физическите лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2001-10-01

Въпроси и отговори по облагане доходи на чуждестранно физическо лице
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2001-09-01

Съпоставимост между понятието “местни лица” и субектите на социално и здравно осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

Обезщетението при пенсиониране се включва в данъчната основа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2001-03-01

Общи постановки на ЗОДФЛ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2001-01-01

Коментар по облагане доходите на физическите лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2001-01-01

Облагане на доходите от трудови правоотношения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2001-01-01

Облагане на доходите на еднолични търговци, нотариуси и лица, упражняващи частна медицинска практика, избрали реда по ЗКПО за формиране на данъчната основа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2001-01-01

Облагане на доходите от извънтрудови правоотношения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2001-01-01

Облагане с окончателен годишен (патентен) данък
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2001-01-01

Облагане на доходите, получени от чуждестранни физически лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2001-01-01

Облагане на доходите от отдаване на имущество под наем, получени през 2000 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2001-01-01

Облагане на доходите на чуждестранни физически лица по реда на ЗКПО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2000-11-01

Постановка на коментара
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2000-10-01

Авансово месечно облагане на доходите от трудови правоотношения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2000-10-01

Облагане за доходите на еднолични търговци, нотариуси и лица, упражняващи частна медицинска практика, избрали реда по ЗКПО за формиране на данъчната основа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2000-10-01

Облагане на доходите от извънтрудови правоотношения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2000-10-01

Доходи на физически лица, които се облагат с окончателен данък по реда на ЗКПО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2000-10-01

Доходи, които се облагат с окончателни данъци по реда на ЗОДФЛ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2000-10-01

Приложимост на СИДДО при облагане на доходите, получени от физически лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2000-10-01

Облагане на доходите на физическите лица от упражняване на свободна професия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2000-03-01

Основни моменти в изменението и допълнението на ЗОДФЛ (ДВ, бр.111 от 1999 г.)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2000-01-01

Някои аспекти на данъчното третиране на вноските за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 1999-10-01

Облагане на доходите, получени от чуждестранни физически лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 1999-08-01

Данъчен режим на вноските за здравно осигуряване, извършени от физически лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 1999-07-01

Данъчен режим на вноските за здравно осигуряване, извършени от физически лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 1999-07-01

Основни моменти в данъчната декларация за облагане доходите на физическите лица, получени през 1998 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 1999-03-01

Общи постановки на Закона за облагане доходите на физическите лица.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01

Облагане на доходите от трудови правоотношения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01

Облагане на доходите на еднолични търговци, нотариуси и лица, упражняващи частна медицинска практика, избрали реда по ЗКПО за формиране на данъчната основа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01

Облагане на доходите от извънтрудови правоотношения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01

Облагане с окончателен годишен (патентен) данък
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01

Облагане на доходите, получени от чуждестранни физически лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01

Облагане на доходи, получени при облигационни правоотношения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 1998-11-01

Доходите от доставка на вторични суровини
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 1998-08-01

Задължения на работодателя за годишно преизчисляване на доходите от трудови правоотношения на работници и служители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 1998-07-01

Данъчно третиране на доходите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 1998-06-01

Как се определят авансовите вноски за еднолични търговци
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 1998-05-01

Авансово облагане на възнагражденията от управление и контрол по реда на Закона за облагане на доходите на физически лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 1998-04-01

Облагане на доходите, реализирани през 1997 г. от участие в управителни, контролни, надзорни съвети, съвети на директорите, по силата на граждански договори, от свободни професии, от създаване на произведения на науката, културата, скулптурата и художеств
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 1998-03-01

Общи принципи на Закона за облагане доходите на физическите лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 1998-01-01