Автори / източници
Георги Боянов, проф. д-р

Намерени 10 документа
подредени по дата на публикуване

Придобиване на сервитутни права по давност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Боянов
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

Правото на строеж ­ коментар на съдебната практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Боянов
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

Право на ползване
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Иван Русчев
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

Право на ползване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Русчев
Обнародван/Публикуван на: 2002-10-01

Разпореждане с идеална част от съсобствен недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Боянов
Обнародван/Публикуван на: 2002-08-01

Придобиване на право на собственост чрез завладяване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Боянов
Обнародван/Публикуван на: 2001-09-01

Какъв е давностният срок за получаване на дялове и на дивиденти от земеделска кооперация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Боянов
Обнародван/Публикуван на: 2001-03-01

Прекратяване на правото на строеж поради неупражняване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Боянов
Обнародван/Публикуван на: 2000-12-01

Поземлени сервитути, свързани с водните обекти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Боянов
Обнародван/Публикуван на: 2000-05-01

Познаваме ли сервитутните права?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Боянов
Обнародван/Публикуван на: 1999-06-01