Автори / източници
Даниела Дивитакова

Намерени 6 документа
подредени по дата на публикуване

Контрол на опаковките на нехранителните стоки, които попадат в обхвата на Закона за защита на потребителите и за правилата за търговия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Даниела Дивитакова
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

Нови изисквания при етикетиране на текстилните продукти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Даниела Дивитакова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

Система за обмен на информация за опасни стоки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Даниела Дивитакова
Обнародван/Публикуван на: 2002-10-01

Надеждна информация върху етикета
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Даниела Дивитакова
Обнародван/Публикуван на: 2001-10-01

Опасните стоки и системата "ТРАПЕКС"
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Даниела Дивитакова
Обнародван/Публикуван на: 2000-09-01

Помирителните комисии - нов инструмент за потребителска защита
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Даниела Дивитакова
Обнародван/Публикуван на: 1999-05-01