Автори / източници
Бранимир Натов

Намерен 1 документ

Стандарти за системи за управление на околната среда - история и структура. Ползи от въвеждането на ISO 14001
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бранимир Натов
Обнародван/Публикуван на: 1999-03-01