Автори / източници
Георги Георгиев, д-р

Намерени 30 документа
подредени по дата на публикуване

Допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

Допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

Допълнително задължително пенсионно осигуряване - Практически въпроси и отговори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

Допълнително задължително пенсионно осигуряване - Практически въпроси и отговори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

Допълнителното пенсионно осигуряване в България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

Допълнителното пенсионно осигуряване в България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

Промените в Закона за социално подпомагане и в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, свързани с предоставянето на социални услуги
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

Промените в Закона за социално подпомагане и в Правилника за прилагането му, свързани с отпускането на социални помощи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

Коментар по допълнителното социално осигуряване - 2002 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Коментар по допълнителното социално осигуряване - 2002 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Обща характеристика и принципи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2002-02-01

Допълнително пенсионно осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2002-02-01

Доброволно здравно осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2002-02-01

Предоставяне на информация от социалноосигурителните дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2002-02-01

Обжалване на решенията на социалноосигурителните дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2002-02-01

Допълнително социално осигуряване в България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2001-11-01

Гаранционен фонд на доброволен пенсионен фонд с инвестиционни бонове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2001-05-01

Допълнителното пенсионно осигуряване в България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2001-01-01

Обща характеристика и принципи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2001-01-01

Съдържание и принципи на допълнителното задължително пенсионно осигуряване ( ДЗПО)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2001-01-01

Допълнително доброволно пенсионно осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2001-01-01

Възнаграждения и обезщетения на държавните служители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2000-06-01

Процедура и основни моменти при назначаване на държавна служба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2000-05-01

Новите моменти в организацията на администарцията и служебното положение на държавните служители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2000-04-01

Нормативна уредба по формирането на заплатите на заетите в бюджетната сфера по трудово правоотношение през 2000 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2000-03-01

Практически съвети по създаване на длъжностни характеристики
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 1999-07-01

Следва ли гражданските висши училища да представят щатните си разписания за съгласуване?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 1999-05-01

Механизъм и нормативна уредба на работната заплата в бюджетните организации и дейности през 1999 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 1999-04-01

Наредбата за образуване на средствата за работна заплата през 1999 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 1999-03-01

Още за изплащането на еднократното допълнително възнаграждение през 1998 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01