Автори / източници
Иван Ефремов

Намерени 5 документа
подредени по дата на публикуване

Из практиката на Върховния касационен съд по трудови спорове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Ефремов
Обнародван/Публикуван на: 2001-01-01

Приложима ли е разпоредбата на чл. 135, ал. 2 ЗЗД по отношение на юридическите лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Ефремов
Обнародван/Публикуван на: 2000-08-01

Задължение за издръжка между съпрузи и бивши съпрузи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Ефремов
Обнародван/Публикуван на: 2000-03-01

За правата на държавата като наследник по чл. 11 ЗН и разпоредбата на чл. 9а ЗН
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Ефремов
Обнародван/Публикуван на: 1999-06-01

За "последващия съпруг" и наследяването по заместване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Ефремов
Обнародван/Публикуван на: 1999-02-01