Автори / източници
Веселин Кожухаров

Намерен 1 документ

Хуманитарна помощ - потребности и критерии за разпределение в системата за социално подпоматане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Кожухаров
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01